• Halmstads webbplatser

Asfaltering av gator och vägar

Gator, gång- och cykelvägar kontrolleras varje år och sen beslutar vi vilka som ska lagas under säsongen, när tjälen gått ur marken.

Felanmälan

Om du upptäcker hål i vägen, så kallade potthål, så lagar vi dem så fort vi får vet det. Det är viktigt att du meddelar en exakt adress.

Anmäl hål i vägen

Du kan också kontakta kommunen direkt.

Ibland tar det tid att lägga ny asfalt

Ibland gräver en entreprenör upp en gata för att till exempel lägga ner rör eller ledningar. Den som gräver i gatan har ansvar för att lägga ny asfalt. Det kan ta tid. Gruset som används som underlag måste sätta sig i ett par månader innan asfalteringen, annars bildas gropar och sprickor i vägbanan.