• Halmstads webbplatser

Belysning

Våra gator är belysta för att ge en trygg och trivsam stämning och trafikmiljö året om, sena sommarkvällen såväl som mörka vinterdagar. Upptäcker du trasig belysning är en felanmälan snabbaste åtgärden.

Under dygnets mörka timmar lyser den offentliga belysningen för att skapa stämning, trygghet, säkerhet och en god trafikmiljö. Belysningen lyser upp gator, vägar, gång- och cykelbanor, tunnlar, anläggningar och parker. Den finns även på träd, fasader, konstverk, skulpturer, fontäner och som juldekorationer.

Felanmälan

Anmäl om belysningen inte fungerar

När tänds och släcks gatubelysningen?

Gatubelysningen i kommunen regleras efter dagsljuset.

Årlig översyn av stadens gatu- och parkbelysning

Belysningsnätet ses över varje vår och höst. I samband med våra översyner byter vi trasiga ljuskällor, driftdon och armaturer.