Teknik- och entreprenörs­­skolan – KomTek

KomTek är en teknik- och entreprenörsskola som ska väcka intresse för teknik och entreprenörskap brett i samhället, med fokus på barn och ungdomar. KomTek har även samordnaransvaret för Halmstads kommuns praoverksamhet. Nationellt organiseras KomTek som en ideell förening.

Coronaanpassningar

KomTek bedriver ordinarie verksamhet men vi har anpassat storleken på våra grupper. Vi fortsätter också att hålla avstånd, undvika trängsel och tvättar händerna.

KomTek följer händelseutvecklingen av pandemin och att anpassar verksamheten efter nationella och regionala myndigheters beslut och rekommendationer.

Aktuellt

Vad är KomTek?

  • Koordinator för samverkan mellan skola, näringsliv och arbetsliv
  • Utveckling teknik och lärmiljö i förskola och grundskola
  • Ansvarig för fritidsverksamhet med teknikinriktning