• Halmstads webbplatser

Teknik- och entreprenörs­­skolan – KomTek

KomTek är en teknik- och entreprenörsskola som ska väcka intresse för teknik och entreprenörskap brett i samhället, med fokus på barn och ungdomar. KomTek har även samordnaransvaret för Halmstads kommuns praoverksamhet. Nationellt organiseras KomTek som en ideell förening.

Aktuellt

Vad är KomTek?

  • Koordinator för samverkan mellan skola, näringsliv och arbetsliv
  • Utveckling teknik och lärmiljö i förskola och grundskola
  • Ansvarig för fritidsverksamhet med teknikinriktning