• Halmstads webbplatser

Modersmåls­undervisning

Elever med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om modersmålsundervisning och vad som gäller när du börjar grundskolan eller gymnasiet.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Elever som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk. Språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i det.

Ansök till modersmålsundervisning i grundskolan

Elever kan få modersmålsundervisning från och med årskurs 1 och kan påbörja undervisningen senast höstterminen i årskurs 9.

  • Inför nytt läsår ska du ansöka senast den 15 maj för att erbjudas plats i augusti.
  • Ansök senast den 15 november för att erbjudas plats i befintliga grupper i januari.
Ansök om modersmålsundervisning

Undervisningen pågår till årskurs 9

Undervisningen i modersmål pågår till och med årskurs 9. Om du som vårdnadshavare vill avsluta undervisningen tidigare behöver du göra det i e-tjänsten.

Avsluta modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning i gymnasiet

På gymnasiet finns tre kurser i ämnet modersmålsundervisning. Alla kurser är 100 poäng. Du kan bara påbörja undervisningen när ett nytt läsår startar.

  • Kursen Modersmål 1 bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
  • Kursen Modersmål 2 bygger på kursen Modersmål 1.
  • Kursen Modersmål – aktiv tvåspråkighet bygger på kursen modersmål 1.

Ansökan

När terminen startar i augusti får alla nya gymnasieelever information om när ansökan i e-tjänsten öppnar. Sista ansökningsdag är den 31 augusti.

För dig som redan går på gymnasiet är ansökan i e-tjänsten inför nästa läsår öppen 1 april – 10 juni.

Gör gärna ansökan tillsammans med din studie- och yrkesvägledare för att säkerställa att kursen förs in i din studieplan.

Kursstart

Elever som anmält sig till Modersmål 2 eller till Modersmål – aktiv tvåspråkighet kontaktas av modersmålsläraren vid läsårets start.

Elever som anmält sig till Modersmål 1 kontaktas av modersmålslärare i mitten av september.

Modersmålsundervisning i ett språk

Elever har rätt till modersmålsundervisning i ett språk. På Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa om vilken rätt till modersmålsundervisning elever har i grundskolan och gymnasieskolan.