Avgifter och betalning – förskola och fritidshem

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden. Hur stor avgift du får beror på din inkomst, barnets schema i förskola och vilka som bor i ditt hushåll. Du kan också få syskonrabatt. Se till att ha rätt uppgifter registrerade.

Registrera eller ändra inkomst, schema eller vilka som bor i hushållet

Du som vårdnadshavare har ansvar för att registrera rätt uppgifter i e-tjänsten så att avgiften blir rätt.

Registrera inkomst, schema, familjeförhållande

Om du betalat fel avgift för plats i förskola eller fritidshem

Om den inlämnade inkomstuppgiften varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att kommunen i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgiften. Din inkomst kontrolleras årligen.

Årlig inkomst- och sambokontroll

Varje år kontrollerar kommunen din inkomst och vilka som bor i samma hushåll. År 2021 genomförs kontroll av 2019 års deklaration. Kontrollen sker genom att jämföra uppgifterna du har registrerat i e-tjänsten med Skatteverkets register.

Om du har betalat för mycket

Om hushållet har haft en för hög inkomst registrerad i e-tjänsten system har du fått för höga fakturor och därför betalat för hög avgift. Har hushållet betalat för mycket kommer kommunen att betala tillbaka överskottet så snart som möjligt.

Kontakta kommunen om du har frågor om din faktura eller vill ha ett mer detaljerat underlag.

Om du har betalat för lite

Har du betalat för lite avgift kommer du att få en faktura. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Om du inte kan betala

Kan du inte betala din faktura som du fått vid den årliga inkomstkontrollen kan du ansöka om delbetalning.

Ansök om delbetalning

Faktura och betalning

Fakturan skickas till din folkbokföringsadress i mitten av varje månad och sista betalningsdatum är vanligtvis den 28:e. Du kan välja e-faktura eller autogiro istället för pappersfaktura.

Skjuta upp, delbetala eller få mer information om din faktura

Kontakta kommunen och uppge ditt kundnummer eller personnummer om du:

  • Vill skjuta upp eller delbetala din faktura
  • Vill veta hur mycket du har kvar att betala eller om vi tagit emot din betalning
  • Har tappat bort din faktura och vill ha en ny
  • Har betalat samma faktura två gånger

  Dela fakturan mellan vårdnadshavare

  Den vårdnadshavare som inte får fakturan idag ska ansöka om ny plats till barnet i e-tjänsten för att fakturan ska delas på båda vårdnadshavarna.

  Ansök om förskoleplats – E-tjänst

  Avgift och syskonrabatt för förskola och fritidshem

  Om hushållet har två eller tre barn i förskola eller fritidshem betalar hushållet ordinarie avgift för det yngsta barnet och kan få rabatt för äldre barn enligt tabellen. För fyra barn eller fler betalar hushållet ingen avgift.

  Avgift för förskola och fritidshem

  1–15 timmar i förskola16 timmar eller mer i förskolaFritidshem
  Yngsta barnet

  2,5 % av inkomsten, max 1259 kr i månaden

  3 % av inkomsten, max 1510 kr i månaden

  2 % av inkomsten, max 1007 kr i månaden

  Näst yngsta barnet1 % av inkomsten, max 503 kr i månaden2 % av inkomsten, max 1007 kr i månaden1 % av inkomsten, max 503 kr i månaden
  Tredje yngsta barnet1 % av inkomsten, max 493 kr i månaden1 % av inkomsten, max 493 kr i månaden1 % av inkomsten, max 493 kr i månaden
  Fjärde yngsta barnet0 kronor0 kronor0 kronor

  Lägre avgift med allmän förskola

  Från och med det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola och får då lägre avgift enligt tabellen 1 september – 31 maj.

  Avgift per månad och barn i allmän förskola


  1–15 timmar i förskola

  16 timmar eller mer i förskola

  Yngsta barnet

  0 kronor

  30 % reducering

  Näst yngsta barnet (syskonrabatt)

  0 kronor

  30 % reducering

  Tredje yngsta barnet (syskonrabatt)

  0 kronor

  30 % reducering

  Fjärde yngsta barnet (syskonrabatt)

  0 kronor

  0 kronor

  Inget avdrag på avgiften vid sjukdom, semester eller ledighet

  Du får inget avdrag på avgiften vid sjukdom, semester eller annan ledighet. Avgiften för förskoleplatsen eller fritidshemsplatsen påverkas inte när förskolan eller fritidshemmet är stängd på grund av planeringsdag.

  Avgift för plats i fristående verksamhet

  Om du har frågor om avgift för plats i fristående förskola, pedagogisk omsorg eller skola, kontakta den fristående verksamheten eftersom de kan beräkna sina avgifter på ett annat sätt än kommunen gör.

  Om du inte betalar avgiften

  Om du har glömt att betala avgiften eller har betalat den försent får du en påminnelse. Om du trots påminnelsen inte betalar fakturan kommer du att få ett inkassokrav.

  Barnet kan stängas av från förskolan eller fritidshemmet om minst två fakturor är obetalade. Det gäller både vanliga månadsfakturor och efterdebiteringsfakturor. Du får i så fall information om eventuell avstängning via brev. Du har då möjlighet att ansöka om en amorteringsplan och undvika att barnets stängs av från verksamheten.

  Om du har obetalade fakturor för plats i förskola och fritidshem ska alla fakturor betalas innan du kan ansöka om och få en ny plats till ditt barn. Även avgifter till inkassobolag ska vara betalade.

  Ingen avgift om du har låg inkomst

  Om hushållets inkomst är 9520 kronor i månaden i snitt per år eller mindre betalar du ingen avgift.

  Om du har en låg inkomst kan du ansöka om avgiftsbefrielse, vilket innebär att du inte behöver betala avgiften för förskola och fritidshem. Om du hamnar på minus i provberäkningen på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, kan du ha rätt till avgiftsbefrielse.

  Om du får ekonomiskt bistånd ska du först prata med din socialsekreterare om att ansöka om avgiftsbefrielse.