Avgifter och betalning – förskola och fritidshem

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden. Avgiften baseras på hushållets inkomster, vilka som bor i hushållet och anledningen till att barnet är i förskolan eller fritidshemmet. Se därför till att registrera rätt uppgifter i e-tjänsten.

Registrera eller ändra inkomst, schema eller vilka som bor i hushållet

Du som vårdnadshavare har ansvar för att registrera rätt uppgifter i e-tjänsten så att avgiften blir rätt.

Har ditt barn ett oregelbundet schema och behov av omsorg mer än 15 timmar någon vecka?
Tänk då på att ange ”Arbetande/studerande 16 timmar per vecka eller mer” som skäl till placering.

Registrera inkomst, schema, familjeförhållande

Om du betalat fel avgift för plats i förskola eller fritidshem

Om den inlämnade inkomstuppgiften varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att kommunen i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgiften. Din inkomst kontrolleras årligen.

Årlig inkomst- och sambokontroll

Varje år under höstterminen kontrollerar kommunen din inkomst och vilka som bor i samma hushåll. År 2022 genomförs kontroll av 2020 års deklaration. Kontrollen sker genom att jämföra uppgifterna du har registrerat i e-tjänsten med Skatteverkets register.

Om du har betalat för mycket

Om hushållet har haft en för hög inkomst registrerad i e-tjänsten system har du fått för höga fakturor och därför betalat för hög avgift. Har hushållet betalat för mycket kommer kommunen att betala tillbaka överskottet senast i december.

Kontakta kommunen om du har frågor om din faktura eller vill ha ett mer detaljerat underlag.

Om du har betalat för lite

Har du betalat för lite avgift kommer du att få en faktura. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Om du inte kan betala

Kan du inte betala din faktura som du fått vid den årliga inkomstkontrollen kan du ansöka om delbetalning.

Inskolning

Du betalar för platsen från det inskolningsdatum som står i ditt placeringsavtal, men om du tidigarelägger inskolningsdatumet betalar du för platsen från det tidigare datumet. Väljer du som vårdnadshavare att ändra datum på grund av till exempel semester ska du betala från det datumet du tackat ja till i placeringserbjudande.

Faktura och betalning

Fakturan skickas till din folkbokföringsadress i mitten av varje månad och sista betalningsdatum är vanligtvis den 28:e. Du kan välja e-faktura eller autogiro istället för pappersfaktura.

Delbetala eller få mer information om din faktura

Kontakta kommunen och uppge ditt kundnummer eller personnummer om du:

  • Vill delbetala din faktura
  • Vill veta hur mycket du har kvar att betala eller om vi tagit emot din betalning
  • Har tappat bort din faktura och vill ha en ny
  • Har betalat samma faktura två gånger

  Dela fakturan mellan vårdnadshavare

  Den vårdnadshavare som inte får fakturan idag ska ansöka om ny plats till barnet i e-tjänsten för att fakturan ska delas på båda vårdnadshavarna.

  Ansök om förskoleplats – E-tjänst

  Skjuta upp betalningen av en faktura

  Om du av någon anledning skulle ha svårt att betala en viss faktura i tid kan du ansöka om anstånd. Det innebär att du önskar att få betala den senare. Om din ansökan beviljas förlängs fakturans betalningsdatum.

  Ansök om anstånd med betalning av faktura

  Avgift och syskonrabatt för förskola och fritidshem

  Om hushållet har två eller tre barn i förskola eller fritidshem betalar hushållet ordinarie avgift för det yngsta barnet och får rabatt för äldre barn. För barn fyra eller äldre barn betalar hushållet ingen avgift.

  För att ha rätt till syskonrabatt ska hushållets alla inkomstgrundare vara registrerade i e-tjänsten på samtliga barn i hushållet.

  För att få syskonrabatt vid delad faktura ska alla syskon vara registrerade mot samma inkomstgrundare.

  Avgift för förskola och fritidshem

  1–15 timmar i förskola16 timmar eller mer i förskolaFritidshem
  Yngsta barnet

  2,5 % av inkomsten, max 1310 kr i månaden

  3 % av inkomsten, max 1572 kr i månaden

  2 % av inkomsten, max 1048 kr i månaden

  Näst yngsta barnet1 % av inkomsten, max 524 kr i månaden2 % av inkomsten, max 1048 kr i månaden1 % av inkomsten, max 524 kr i månaden
  Tredje yngsta barnet1 % av inkomsten, max 524 kr i månaden1 % av inkomsten, max 524 kr i månaden1 % av inkomsten, max 524 kr i månaden
  Fjärde yngsta barnet0 kronor0 kronor0 kronor

  Ingen avgift eller lägre avgift med allmän förskola

  Från och med september det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Du betalar då lägre avgift, eller ingen avgift, den 1 september – 31 maj enligt nedan.

  Avgift per månad och barn i allmän förskola 1 september - 31 maj

  1–15 timmar i förskola16 timmar eller mer i förskola
  Yngsta barnet0 kronor30 % reducering
  Näst yngsta barnet (syskonrabatt)0 kronor30 % reducering
  Tredje yngsta barnet (syskonrabatt)0 kronor30 % reducering
  Fjärde yngsta barnet (syskonrabatt)0 kronor0 kronor

  Inget avdrag på avgiften vid sjukdom, semester eller ledighet

  Du får inget avdrag på avgiften vid sjukdom, semester eller annan ledighet. Avgiften för förskoleplatsen eller fritidshemsplatsen påverkas inte när förskolan eller fritidshemmet är stängd på grund av planeringsdag.

  Avgift för plats i fristående verksamhet

  Om du har frågor om avgift för plats i fristående förskola, pedagogisk omsorg eller skola, kontakta den fristående verksamheten eftersom de kan beräkna sina avgifter på ett annat sätt än kommunen gör.

  Om du inte betalar avgiften

  Om du har glömt att betala avgiften eller har betalat den försent får du en påminnelse. Om du trots påminnelsen inte betalar fakturan kommer du att få ett inkassokrav.

  Barnet kan stängas av en del av tiden i förskolan eller helt från sin plats på fritidshemmet om minst två fakturor är obetalade. Det gäller både vanliga månadsfakturor och efterdebiteringsfakturor. Du får i så fall information om eventuell avstängning via brev. Du har då möjlighet att ansöka om en amorteringsplan och undvika att barnets stängs av från verksamheten.

  Om du har obetalade fakturor för plats i förskola och fritidshem ska alla fakturor betalas innan ditt barn får gå tillbaka sitt ordinarie schema. Även avgifter till inkassobolag ska vara betalade. När alla fakturor är betalde ska du ansöka om förskola igen. Du behöver inte stå i kö för att få plats på förskola igen.

  Avgiftsbefrielse – ingen avgift om du har låg inkomst

  Om hushållets inkomst är 9660 kronor i månaden i snitt per år eller mindre betalar du ingen avgift.

  Om du har en låg inkomst kan du ansöka om avgiftsbefrielse, vilket innebär att du inte behöver betala avgiften för förskola, fritidshem och kulturskola. Om du hamnar på minus i provberäkningen på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kan du ha rätt till avgiftsbefrielse.

  Ansök om avgiftsbefrielse