• Halmstads webbplatser

Avgifter och betalning – förskola och fritidshem

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden. Avgiften baseras på hushållets inkomster, vilka som bor i hushållet och anledningen till att barnet är i förskolan eller fritidshemmet. Se därför till att registrera rätt uppgifter i e-tjänsten.

Ser din barnomsorgsfaktura annorlunda ut?

Har du barn som är 3 år eller äldre? Då får du avdrag för allmän förskola under läsåret. I juni, juli och augusti betalar du ordinarie avgift för din förskoleplats. Därför kan din faktura vara annorlunda under sommarmånaderna.

Avgift för plats i förskola och fritidshem

Om hushållets inkomst är 56 250 kronor eller mer per månad betalar du det högsta beloppet för platsen. Om hushållets inkomst är 11 460 kronor i månaden i snitt per år eller lägre betalar du ingen avgift och du kommer inte få någon faktura.

Syskonrabatt

Om du har flera barn i förskola eller fritidshem får du syskonrabatt och betalar olika avgifter för barnen.

Beräkna din avgift för förskola och fritidshem

1–15 timmar i förskola16 timmar eller mer i förskolaFritidshem
Yngsta barnet

2,5 % av inkomsten, max 1406 kr i månaden

3 % av inkomsten, max 1688 kr i månaden

2 % av inkomsten, max 1125 kr i månaden

Näst yngsta barnet1 % av inkomsten, max 563 kr i månaden2 % av inkomsten, max 1125 kr i månaden1 % av inkomsten, max 563 kr i månaden
Tredje yngsta barnet1 % av inkomsten, max 563 kr i månaden1 % av inkomsten, max 563 kr i månaden1 % av inkomsten, max 563 kr i månaden
Fjärde yngsta barnet0 kronor0 kronor0 kronor

Ingen avgift eller lägre avgift med allmän förskola

Från och med september det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Du betalar då lägre avgift, eller ingen avgift för ditt barns plats i förskola under läsåret. Under juni, juli och augusti betalar du ordinarie avgift för platsen.

Avgift per månad och barn i allmän förskola 1 september - 31 maj

1–15 timmar i förskola16 timmar eller mer i förskola
Yngsta barnet0 kronor30 % reducering
Näst yngsta barnet (syskonrabatt)0 kronor30 % reducering
Tredje yngsta barnet (syskonrabatt)0 kronor30 % reducering
Fjärde yngsta barnet (syskonrabatt)0 kronor0 kronor

Inget avdrag på avgiften vid sjukdom, semester eller ledighet

Du får inget avdrag på avgiften vid sjukdom, semester eller annan ledighet. Avgiften för förskoleplatsen eller fritidshemsplatsen påverkas inte när förskolan eller fritidshemmet är stängd på grund av planeringsdag.

Registrera eller ändra inkomst

Du som vårdnadshavare har ansvar för att registrera rätt uppgifter i e-tjänsten så att avgiften blir rätt.

Förändrad inkomst registreras inte automatiskt utan du ska själv registrera inkomsten i e-tjänsten. Du kan inte ändra uppgifterna i efterhand. Har du angett fel uppgifter ska du betala eller få tillbaka pengar i inkomstkontrollen.

Om du har olika inkomster varje månad, till exempel om du studerar halva året och arbetar halva året, ska du uppskatta din årsinkomst och dela den med tolv för att betala rätt avgift.

Registrera hushållets inkomst

Om du betalat fel avgift

Om du betalat fel avgift för plats i förskola eller fritidshem

Har inkomsten du registrerat varit högre eller lägre än din faktiska inkomst innebär det att kommunen i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgiften. Din inkomst kontrolleras årligen mot Skatteverkets uppgifter.

Har du registrerat fel anledning i e-tjänsten till varför ditt barn är i förskola betalar du efter den nivå du har registrerat i e-tjänsten. Kommunen är inte återbetalningsskyldig på det du eventuellt betalt in för mycket.

Har ditt barn ett oregelbundet schema och behov av omsorg mer än 15 timmar någon vecka? Tänk då på att ange ”Arbetande/studerande 16 timmar per vecka eller mer” som skäl till placering i e-tjänsten.

Faktura och betalning

Du får fakturan ungefär i mitten av varje månad och sista betalningsdatum är vanligtvis den 28:e. Du kan välja om du vill få fakturan med autogiro, e-faktura, Kivra – digital brevlåda eller pappersfaktura.

Delbetala eller få mer information om din faktura

Kontakta kommunen och uppge ditt kundnummer eller personnummer om du:

  • Vill delbetala din faktura
  • Vill veta hur mycket du har kvar att betala eller om vi tagit emot din betalning
  • Har tappat bort din faktura och vill ha en ny
  • Har betalat samma faktura två gånger

  Dela fakturan mellan vårdnadshavare

  Den vårdnadshavare som inte får fakturan idag ska ansöka om ny plats till barnet i e-tjänsten för att fakturan ska delas på båda vårdnadshavarna.

  Ansök om förskoleplats – E-tjänst

  Skjuta upp betalningen av en faktura

  Om du av någon anledning skulle ha svårt att betala en viss faktura i tid kan du ansöka om anstånd. Det innebär att du önskar att få betala den senare. Om din ansökan beviljas förlängs fakturans betalningsdatum.

  Ansök om anstånd med betalning av faktura

  Om du inte betalar avgiften

  Om du har glömt att betala avgiften eller har betalat den försent får du en påminnelse. Om du trots påminnelsen inte betalar fakturan kommer du att få ett inkassokrav.

  Barnet kan stängas av en del av tiden i förskolan eller helt från sin plats på fritidshemmet om minst två fakturor är obetalade. Det gäller både vanliga månadsfakturor och efterdebiteringsfakturor. Du får i så fall information om eventuell avstängning via brev. Du har då möjlighet att ansöka om en amorteringsplan och undvika att barnets stängs av från verksamheten.

  Om du har obetalade fakturor för plats i förskola och fritidshem ska alla fakturor betalas innan ditt barn får gå tillbaka sitt ordinarie schema. Även avgifter till inkassobolag ska vara betalade. När alla fakturor är betalade ska du ansöka om förskola igen. Du behöver inte stå i kö för att få plats på förskola igen.

  Avgiftsbefrielse

  Om du har en låg inkomst kan du ansöka om avgiftsbefrielse, vilket innebär att du inte behöver betala avgiften för förskola, fritidshem och kulturskola. Om du hamnar på minus i provberäkningen på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kan du ha rätt till avgiftsbefrielse.

  Ansök om avgiftsbefrielse

  Inskolning

  Du betalar för platsen från det inskolningsdatum som står i ditt placeringsavtal, men om du tidigarelägger inskolningsdatumet Länk till annan webbplats. betalar du för platsen från det tidigare datumet. Väljer du som vårdnadshavare att ändra datum på grund av till exempel semester ska du betala från det datumet du tackat ja till i placeringserbjudandet.