Förskola – ansök om plats

Här kan du ansöka till kommunala förskolor och pedagogisk omsorg samt till de fristående förskolor som valt att vara med i e-tjänsten.

Om du ansöker om förskoleplats till syskon

För att få syskonrabatt ska den som ansöker vara samma person som får fakturan för äldre syskon. Läs mer om syskonrabatt.

Om du saknar e-legitimation

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in i e-tjänsten. Har du inte möjlighet att använda e-legitimation, kontakta kommunen.

Om du inte hittar en fristående förskola i tjänsten

Hittar du inte det fristående alternativitet som du söker, kontakta förskolan för att göra en ansökan. Vissa friskolor sköter sina egna köer och har egna turordningsregler.

Ansök om förskoleplats – e-tjänst