• Halmstads webbplatser

Ansöka till förskola

Du kan söka till förskola först när ditt barn har fötts, men senast fyra månader innan det behöver en plats. Här ser du de olika stegen till en förskoleplats. 

Bra att veta innan du söker

 • Du kan ansöka om plats först när ditt barn har fötts.
 • Barnet kan börja i förskola vid ett års ålder.

När har du behov av platsen?

I ansökan ska du fylla i vilket datum du har behov av plats till ditt barn. Tänk på att den första tiden i förskolan börjar med inskolning och då är du med barnet i verksamheten.

Ansök senast fyra månader innan

Ansök senast fyra månader innan du vill att ditt barn ska börja för att vara garanterad en plats i en kommunal förskola.

Ansök senast 15 februari för störst chans att få plats på förskolorna du önskar vid terminsstart

Om du vill ha plats i samband med terminsstart på hösten bör du ansöka om plats senast 15 februari samma år, då är det större chans att du får en av förskolorna du önskat.

Önska minst fyra förskolor när du ansöker

I ansökan behöver du önska minst fyra och max åtta förskolor som du ansöker om plats på. Du ska rangordna så att förskolan som du helst vill att ditt barn ska få plats på kommer först.

För garanterad plats – önska minst en kommunal förskola

För att vara garanterad plats inom fyra månader måste du önska minst en kommunal förskola. Barnet är inte garanterad en plats på förskolorna du önskat, men vi försöker alltid ta hänsyn till dina önskemål.

Tid barnet behöver vara på förskolan

I ansökan ska du fylla i hur många timmar i förskolan barnet har behov av. Barn får vara i förskolan under tiden du arbetar eller studerar. Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att lämna barn på förskolan 15 timmar per vecka. Om du har semester eller annan ledighet får du inte lämna barnet på förskolan.

När barnet ska börja i skolan

När ditt barn ska börja i förskoleklass i grundskolan är det inte säkert att barnet får plats på skolan som ligger närmst förskolan barnet gått på.

Ansök via e-tjänst

I e-tjänsten kan du som är folkbokförd i Halmstads kommun ansöka om plats i:

 • kommunala förskolor
 • fristående förskolor (som valt att vara med i e-tjänsten)
 • pedagogisk omsorg
Ansök om förskoleplats

Vårdnadshavare som bor i olika hushåll - delad placering

Vårdnadshavare som bor i olika hushåll ska ha varsitt avtal för barn i förskola och får då varsitt schema och varsin faktura.

 • Om barnet redan har plats i förskola och ni ska dela på placeringen, ska ena vårdnadshavaren ansöka om delad placering.
 • Om barnet inte har en plats i förskola ska ni först ansöka om plats till barnet. När barnet fått en plats på en förskola kan ni ansöka om delad placering.

Om du ska flytta innan önskat startdatum

Om du flyttar till en ny adress som är utanför din byteszon behöver du styrka det med ett intyg, till exempel ett hyreskontrakt. Då handläggs din ansökan utifrån den nya adressen och du har större chans att få en förskoleplats nära din nya adress. Du behöver ha skickas in intyget senast fyra månader innan önskat startdatum.

Om du inte är folkbokförd i Halmstads kommun

Om du inte är folkbokförd i Halmstads kommun kan du ändå ansöka om plats om du till exempel ska flytta hit, om du veckopendlar hit, om du bor närmre en förskola i Halmstads kommun eller det finns andra särskilda skäl.

Halmstads kommun kan inte erbjuda plats till barn som samtidigt går i förskola i en annan kommun.

Skicka med dessa uppgifter:

 • Vårdnadshavares namn och personnummer
 • Barnets namn och personnummer
 • Nuvarande adress
 • Telefon och e-post
 • Bifoga intyg som styrker din ansökan, till exempel:
  • hyreskontrakt om du ska flytta till kommunen
  • intyg från arbetsgivaren om du ska veckopendla
  • intyg från din hemkommun som styrker en avsevärt kortare resväg för barnet
  • att du inte har plats på en förskola i din hemkommun

Ansökan är inte komplett innan du skickat in alla uppgifter som kommunen efterfrågar.

Förskola för nyanlända

När asylsökande eller nyanlända barn i åldern 1–5 år kommer till Halmstads kommun kan du som vårdnadshavare eller god man ansöka om plats i förskola till barnet. Det görs i en särskild e-tjänst.

Ansök om förskola för nyanlända

Barn med särskilda behov av stöd

Har ditt barn fysiska, psykiska eller andra skäl och behöver särskilt stöd i sin utveckling ska du göra en ansökan i e-tjänsten och sedan kontakta kommunen. Du kan behöva styrka ditt barns behov med intyg från sjukvård eller annan relevant myndighet.

Barnet ställs i kö

När din ansökan är komplett och godkänd ställs ditt barn i kö. Du kan inte få reda på vilken plats i kön du har eller exakt hur lång tid det tar innan du får ett erbjudande, eftersom det påverkas av många olika faktorer. Din ansökan handläggs alltid i relation till andra ansökningar som kommit in, där andra barn till exempel kan ha särskilda behov, syskonförtur eller längre till förskolan än vad ditt barn har.

Så fördelas platserna

När det finns en ledig plats på en förskola tillsätts den i följande turordning:

 1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
 2. Barn som har syskon på förskolan, så kallad syskonförtur.
  1. Nya ansökningar för barn som inte redan har en plats.
  2. Byte av förskola.
 3. Byte av förskola vid särskilt långa avstånd.​
 4. Nya ansökningar utifrån närhet till hemmet och med hänsyn till vårdnadshavares önskemål i den mån det är möjligt. Vid konkurrerade om plats ges förtur till äldsta barnet före det yngsta.

Om du vill ändra din ansökan

Om du vill ändra din ansökan kan du göra det fram till fyra månader innan ditt önskade startdatum. Efter det påbörjar vi handläggningen av din ansökan och om du gör en ändring i den kan vi inte ta hänsyn till ändringen.

Du får ett erbjudande om plats

Du får ett erbjudande om plats på en förskola. Erbjudandet skickas till e-postadressen som du fyllt i när du gjorde din ansökan. Logga in i e-tjänsten och svara på erbjudandet senast det datum som står i erbjudandet för att undvika att din ansökan tas bort.

Tacka ja eller nej

När du tackar ja eller nej till erbjudandet tas ditt barn bort ur kön till andra förskolor.

Om du inte får erbjudande på de fyra till åtta förskolorna du önskat, kommer du få erbjudande om plats på en annan förskola.

Om du inte vill ha plats på förskolan i erbjudandet behöver du ställa barnet i kö igen genom att göra en ny ansökan eller ansöka om byte av förskola.

Tacka ja eller nej till förskoleplats

Du ingår ett avtal om förskoleplats

När du tackat ja till en förskoleplats skickas ett avtal till din e-post eller via post.

Avtalet innebär att du behöver säga upp platsen när du inte längre har behov av den. Avtalet innebär också att du är ansvarig för avgiften och för att registrera ändringar som till exempel inkomst, schema, anledning till behov av plats, familjeförhållande och kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Barnet ska börja på förskolan

Du kommer att bli kontaktad av förskolans personal för mer information.

Inskolningsdatum

I placeringsavtalet kan du se vilket inskolningsdatum du önskat och tackat ja till. Du kan i samråd med personalen på förskolan ändra inskolningsdatumet till max en vecka tidigare eller senare. Läs mer om avgifter vid ändrat inskolningsdatum.

Om det börjar många nya barn på förskolan samtidigt kan förskolan behöva ändra ditt inskolningsdatum, i så fall får du information om det från förskolan.

Du kan läsa om hur inskolningen går till på din förskolas webbsida.