Ansöka till förskola

Du kan söka till förskola först när ditt barn har fötts, men senast fyra månader innan det behöver en plats. Här ser du de olika stegen till en förskoleplats. 

Bra att veta innan du söker

 • Du kan ansöka om plats först när ditt barn har fötts.
 • Barnet kan börja i förskola vid ett års ålder.

Ansök senast fyra månader i förväg

I ansökan ska du fylla i vilket datum du har behov av plats till ditt barn. Ansök senast fyra månader i förväg för att vara garanterad en kommunal förskoleplats ditt valda datum.

Välj minst ett kommunalt alternativ för att vara garanterad en plats. Söker du fristående förskola ska du även kontakta den förskolan.

Tänk på att den första tiden i förskolan börjar med introduktion (inskolning) då du som vårdnadshavare är med barnet i verksamheten.

Att välja förskola

Du kan ansöka till som mest fem förskolor. Om du söker till mer än en förskola ska du rangordna dina val.

Barn har förtur till plats i förskoleområdet Länk till annan webbplats.. Om du söker till en förskola utanför ditt förskoleområde har du inte förtur till den förskolan.

När ditt barn ska börja i förskoleklass är det inte säkert att barnet får plats på skolan som ligger närmst förskolan barnet gått på.

Ingen syskonförtur

Du har rätt att önska plats på valfri förskola i kommunen, men det finns ingen garanti för att ditt barn eller barns syskon får plats där du önskar. Läs mer om erbjudande och kö längre ner på sidan.

Tid barnet behöver vara på förskolan

I ansökan ska du fylla i hur många timmar i förskolan barnet har behov av. Barn får vara i förskolan under tiden du arbetar eller studerar.

Vårdnadshavare som bor i olika hushåll

Vårdnadshavare som bor i olika hushåll ska ha varsitt avtal för barnets plats i förskola och behöver göra varsin ansökan. Ni blir därmed ansvariga för varsin del av avgiften.

Barn med särskilda behov av stöd

Har ditt barn fysiska, psykiska eller andra skäl och behöver särskilt stöd i sin utveckling ska du göra en ansökan i e-tjänsten och sedan kontakta kommunen. Du kan behöva styrka ditt barns behov med intyg från sjukvård eller annan relevant myndighet.

Ansök via e-tjänst

I e-tjänsten kan du som är folkbokförd i Halmstads kommun ansöka om plats i:

 • kommunala förskolor
 • fristående förskolor (som valt att vara med i e-tjänsten)
 • pedagogisk omsorg
Ansök om förskoleplats

Om du inte är folkbokförd i Halmstads kommun

Om du inte är folkbokförd i Halmstads kommun kan du ändå ansöka om plats om du till exempel ska flytta hit, om du veckopendlar hit, om du bor närmre en förskola i Halmstads kommun eller det finns andra särskilda skäl.

Halmstads kommun kan inte erbjuda plats till barn som samtidigt går i förskola i en annan kommun.

Skicka med dessa uppgifter:

 • Vårdnadshavares namn och personnummer
 • Barnets namn och personnummer
 • Nuvarande adress
 • Telefon och e-post
 • Bifoga intyg som styrker din ansökan, till exempel:
  • hyreskontrakt om du ska flytta till kommunen
  • intyg från arbetsgivaren om du ska veckopendla
  • intyg från din hemkommun som styrker en avsevärt kortare resväg för barnet
  • att du inte har plats på en förskola i din hemkommun

Ansökan är inte komplett innan du skickat in alla uppgifter som kommunen efterfrågar.

Förskola för nyanlända

När asylsökande eller nyanlända barn i åldern 1–5 år kommer till Halmstads kommun kan du som vårdnadshavare eller god man ansöka om plats i förskola till barnet. Det görs i en särskild e-tjänst.

Ansök om förskola för nyanlända

Barnet ställs i kö

När din ansökan är komplett och godkänd ställs ditt barn i kö. Du kan inte få reda på vilken plats i kön du har eller exakt hur lång tid det tar innan du får ett erbjudande, eftersom det påverkas av många olika faktorer.

Du får ett erbjudande om plats

Informationen skickas på sms, e-post eller via post. Logga in i e-tjänsten och svara på erbjudandet senast det datum som står i erbjudandet för att undvika att din ansökan tas bort.

Erbjudande till förskolan du valt i första hand

Om du får ett erbjudande på förskolan du valt i första hand ska du tacka ja för att behålla platsen.

Om du tackar nej tas ditt barn bort från kön till de andra förskolorna och du måste göra en ny ansökan för att ställa barnet i kö igen.

Erbjudande till förskolor som inte är ditt förstahandsval

Om du får ett erbjudande på en förskola som inte är ditt förstahandsval kan du välja att tacka ja till den förskolan, men stå kvar i kön till ditt förstahandsval. Om det senare finns en plats ledig till ditt barn på förskolan du önskat som förstahandsval, erbjuds ditt barn att flyttas dit i augusti.

Om du väljer att tacka nej står du kvar i kön till ditt förstahandsval, men är inte garanterad att få plats inom fyra månader.

Om det inte finns plats på förskolorna du önskat

Om det inte skulle finnas plats på förskolorna du önskat, kommer du få erbjudande om plats på en annan förskola i kommunen så fort det finns en plats att erbjuda ditt barn.

Tacka ja eller nej till förskoleplats

Du ingår ett avtal om förskoleplats

När du tackat ja till en förskoleplats skickas ett avtal till din e-post eller via post.

Avtalet innebär att du behöver säga upp platsen när du inte längre har behov av den. Avtalet innebär också att du är ansvarig för avgiften och för att registrera ändringar som till exempel inkomst, schema, grund för placering, familjeförhållande och kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Barnet ska börja på förskolan

Du kommer att bli kontaktad av förskolans personal för mer information.

Inskolningsdatum

I placeringsavtalet kan du se vilket inskolningsdatum du önskat och tackat ja till. Du kan i samråd med personalen på förskolan ändra inskolningsdatumet till max en vecka tidigare eller senare. Läs mer om avgifter vid ändrat inskolningsdatum.

Om det börjar många nya barn på förskolan samtidigt kan förskolan behöva ändra ditt inskolningsdatum, i så fall får du information om det från förskolan.

Du kan läsa om hur inskolningen går till på din förskolas webbsida.