• Halmstads webbplatser

När din förskola är stängd

Några dagar per termin har förskolorna planeringsdagar, vilket innebär att de stänger för att bland annat kunna utbilda personalgruppen. Du kan då önska plats på annan förskola. Under sommaren är det sammanslagningarna och då kan ditt barn få tillfällig plats på en annan förskola.

Vilka dagar som är planeringsdagar varierar på förskolorna. Se vilka dagar som gäller på respektive förskolas webbsida.

Önska plats på annan förskola när din ordinarie är stängd

När förskolan har stängt på grund av planeringsdag, kan du önska tillfällig plats på en annan förskola om du har behov av plats och inte kan lösa omsorgen själv.

Önska plats på annan förskola vid planeringsdag

Önska plats senast två veckor innan

Önska plats minst två veckor innan planeringsdagen för att barnet garanterat ska få en tillfällig plats på en annan förskola. Om det är mindre än två veckor till planeringsdagen kan du fortfarande önska plats, men det är inte säkert att det är möjligt att ordna en plats till barnet.

Vi eftersträvar en nära placering

Du kan inte välja vilken annan förskola som barnet tillfälligt får plats på. I första hand får barnet plats på en förskola som har öppet i samma verksamhetsområde. Om alla förskolor i verksamhetsområdet har planeringsdag samtidigt, kan barnet bli erbjuden en plats utanför verksamhetsområdet.

Besked om plats

Du får besked om vilken förskola barnet tillfälligt fått plats på senast två dagar innan planeringsdagen. Kontakta kommunen om du har önskat plats men inte längre behöver platsen.

Regler och avgifter vid planeringsdagar

  • Förskolan ska informera dig om planeringsdag senast tre månader innan datumet för planeringsdagen.
  • Avgiften för förskoleplatsen påverkas inte när förskolan är stängd på grund av planeringsdag.
  • Förskolor har rätt till planeringsdag tre dagar per termin.
  • Rektorn beslutar vilka dagar det ska vara planeringsdag utifrån datum som passar verksamheten bäst.

Stängt under sommaren

Det kan bli aktuellt att ditt barns förskola eller avdelning stänger under sommarperioden. Har du och ditt barn behov av omsorg under denna period får ni erbjudande om tillfällig plats på annan förskola eller avdelning. Du behöver inte ansöka om detta.

Stängt av andra anledningar

Det kan finnas andra anledningar till att din förskola måste stänga, till exempel renovering eller akuta händelser. Om detta händer har du rätt till plats på en annan förskola inom Halmstads kommun.

Halmstads kommun ger ingen ersättning för drivmedel eller buss om du får längre till förskolan.