Faktura – ansök om anstånd med betalning

Om du av någon anledning har svårt att betala en viss faktura i tid kan du ansöka om anstånd. Det innebär att du önskar att få betala den senare. Om din ansökan beviljas förlängs fakturans betalningsdatum.

  • Det är viktigt att du ansöker om anstånd innan fakturans förfallodatum har passerat.
  • Du kan ansöka om anstånd i max 180 dagar.
  • Dröjsmålsränta tillkommer i de flesta fall från förfallodagen tills din betalning kommer in på kommunens konto. Räntan faktureras senare. Dröjsmålsräntan är 8 procent över gällande referensräntalänk till annan webbplats enligt räntelagen.
  • Har du skulder till kommunen som inte är betalda, så kommer du inte att bli beviljad anstånd.

Logga in med bank-id i nedan e-tjänst och fyll i:

  • fakturamottagare (person- eller organisationsnummer)
  • kundnummer
  • fakturanummer
  • anledningen till att du behöver anstånd
Ansökan om anstånd med betalning av faktura – e-tjänst

Vilka fakturor kan jag söka anstånd för här?

  • E-tjänsten kan användas av både företag och privatpersoner.
  • Du kan ansöka om anstånd för fakturor från alla kommunens förvaltningar. Är fakturan från någon av kommunens bolag, till exempel HFAB, Halmstads stadsnät eller HEM, vänd dig då direkt till det aktuella bolaget.

Vad händer efter min ansökan?

Varje fall kommer att bedömas enskilt och du får svar om din begäran godkänts eller inte via mejl.

Om du beviljas anstånd är det viktigt att du betalar fakturan innan anståndstidens slut. Du kommer inte att få en ny faktura eller påminnelse, utan ska betala din originalfaktura innan det nya datumet du fått anstånd till. Om du inte gör det går det obetalda fakturaärendet över till inkasso.