• Halmstads webbplatser

Stadsplanering och byggande

I Halmstads kommun planerar vi för hur framtidens Halmstad ska se ut. Här kan du läsa om vad en detaljplan är, söka efter pågående och gällande detaljplaner via en karta och få reda på hur du kan vara med och påverka utvecklingen. Du kan också ta del av kommunens översiktsplan som visar hur mark- och vattenanvändningen planeras på lång sikt.