• Halmstads webbplatser

Ekonomi och försörjningsstöd

Här kan du bland annat se vilken hjälp du kan få med privatekonomi och ekonomiska problem. Du kan även söka pengar ur stiftelser och fonder, till dig själv eller en verksamhet.