• Halmstads webbplatser

Tiggeri

I Halmstads kommun kan man ibland se personer som sitter tigger på platser där det passerar mycket folk. Här kan du läsa om vad som gäller och vad kommunen kan göra för dessa personer.

Vad som är lagligt och olagligt

Det är lagligt att tigga i Sverige på offentlig plats, så länge man inte är väldigt påträngande, till exempel drar i någons kläder. Med offentlig plats menas allmänna vägar, gator, torg, parker och liknande.

Organiserat tiggeri är lagligt om det handlar om frivilligt samarbete. Att tvinga någon att tigga är däremot brottsligt.

Stöd till utländska medborgare

Den som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta här kan endast få begränsad hjälp av kommunen, till exempel ekonomiskt stöd till hemresan. Socialtjänsten kan vara skyldig att ingripa om någon riskerar att fara illa, till exempel barn. Det som styr är LVU Länk till annan webbplats. (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM Länk till annan webbplats. (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Om du ser någon som far illa kan du göra en orosanmälan till kommunen:

Vård

Personer från andra länder har rätt till nödvändig vård i Sverige. Vad det kostar och vad som gäller för planerad vård, beror på vilket land man kommer ifrån.

Besöka Sverige

Medborgare från EU och EES-länder (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) får besöka Sverige fritt i tre månader i sträck. Det finns inget krav på visum eller försörjning, men de måste dock ha ett pass eller ID-kort.