• Halmstads webbplatser

Guide – få koll på din ekonomi

Är du orolig för din ekonomi? Här får du tips om vad du kan göra själv och vart du kan vända dig för att få hjälp.

När ekonomin är rörig

Kartläggning av inkomster och utgifter

Börja med att göra en kartläggning av din ekonomi. Starta med inkomsterna: vilka inkomster har du, hur stora är de och när i månaden kommer de? Skriv ner på ett papper eller i ett dokument under rubriken "Inkomster".

 

Fortsätt med dina fasta utgifter, det vill säga dina räkningar. Lista alla, specificera hur mycket du betalar och hur ofta du ska betala. Glöm inte dina autogiron. Det är lättare att planera om utgifterna är månadsvis, ändra detta genom att kontakta dina fordringsägare. Du hittar alla dina utgifter lättast genom att titta efter vad du har betalt de senaste månaderna. Skriv ner allt på pappret eller i dokumentet under rubriken ”Utgifter”.

Sammanställ genom att ta inkomster minus utgifter. Räcker det som är kvar till dina rörliga utgifter du har per månad, det vill säga mat, kläder och skor, mediciner, nöjen med mera? Om du är tveksam, räkna samman dina rörliga utgifter du haft under de senaste månaderna och jämför med summan du har över.

Fundera på ditt resultat – räcker dina inkomster till dina utgifter? Om inte; kan du på något sätt öka dina inkomster? Kan du minska eller ta bort någon av utgifterna? För att få en ekonomi som går ihop finns det inget annat sätt att göra.

Om din ekonomi går ihop på pappret men inte i verkligheten, har du antingen missat någon utgift eller så är utgifterna för lågt räknade. Då måste du leka detektiv i din ekonomi för att hitta felkällorna och göra om din sammanställning. Var noga med att specificera de rörliga utgifterna, för det är antagligen där det felar.

Skulder

Har du lån, krediter och skulder men ingen koll på dem? Gör en lista där du för var och en skriver upp:

 • Fordringsägare eller inkassobolag
 • Hur stor summa du är skyldig
 • Räntesats
 • Om du fortfarande betalar på den, månadskostnad samt när den beräknas vara slutbetald i nuvarande återbetalningstakt.

Räkna samman månadskostnaden och vad du totalt är skyldig. Om du inte får handlingar om dina lån, krediter och skulder digitalt utan via pappersbrev, sortera in dessa i en pärm med en flik för varje skuld. Spara det senaste pappret (alternativt det papper med mest information) och släng resten.

När pengarna inte räcker

Om dina inkomster inte räcker till dina utgifter finns det bara två sätt att åtgärda det på; antingen genom att öka dina inkomster eller minska dina utgifter. Hamnar du i en akut ekonomisk kris bör du hantera den därefter. Det betyder att allt måste stå tillbaka till förmån för tak över huvudet och mat på bordet.

Lista månadens utgifter och gör en prioriteringsordning. Jämför listan med dina inkomster och se hur långt dina inkomster räcker. Det som är viktigast att betala är mat, hyra, el, medicin och barnomsorg.

Till de utgifter pengarna inte räcker till; kontakta fordringsägarna och kom överens om uppskjuten betalning eller delbetalning. Tänk dock på att det snart är en ny månad med nya utgifter som ska betalas.

Inkomster

Det kan kännas svårt att utöka sina inkomster, men här kommer några tips. Fundera själv på om det finns andra möjligheter för dig. Tänk på att vissa tips kanske kan användas om du har en akut situation men är inte hållbara i längden.

Utgifter

Att minska sina utgifter är för det flesta lättare än att minska sina inkomster. Finns det utgifter du helt kan ta bort? Kan du minska kostnaden för de utgifter du måste ha kvar? Bara för att du just nu behöver sålla bland utgifterna behöver det inte vara för alltid. När du åter har en fungerande ekonomi kan du återuppta utgiften om du har råd med den.

Här kommer några tips på hur du kan sänka dina utgifter. Fundera själv om det just för dig finns andra sätt att minska utgifterna på?

 • Inför köpstopp, köp bara det som är absolut nödvändigt för att du ska klara dig.
 • Kan du omvandla ditt telefonabonnemang till ett kontantkortsabonnemang?
 • Se över ditt elavtal. Har du ett fast eller rörligt avtal eller har du inte gjort något val alls och har det dyraste anvisningspriset? Om du behöver hjälp med att hitta ett bra elavtal hittar du opartisk jämförelse på Elpriskollen Länk till annan webbplats..
 • Måste du ha din bil? Bilen är en av de dyraste utgiftsposterna och ibland är det kanske så att vi behåller vår bil för att vi är vana vid den, men klarar du dig kanske på kollektivtrafik och att ta taxi eller hyra bil ibland? Kan bilpool vara ett alternativ?
 • Kan du handla mat på ett billigare sätt? Handla frukt och grönsaker i säsong, ta tillvara på alla rester och laga mer mat från grunden. De varor som börjar bli gamla och som måste ätas först kan ställas i en särskild låda i kylskåpet, en "Ät mig-låda".
 • Är du dubbelförsäkrad? I en del fackavgifter ingår hemförsäkring. Kan du få billigare försäkringar hos ett annat försäkringsbolag? (Obs! Sjukförsäkringar och barnförsäkringar ska man vara försiktig med att byta.)
 • Utnyttja biblioteket till fullo. Via bibliotekens digitala tjänster Länk till annan webbplats. kan du både läsa tidningar, strömma film och lyssna på böcker gratis.
 • Fundera kring ditt köpmönster – är det rimligt utifrån dina inkomster? Behöver du konsumera mindre? Fundera när du får en köpimpuls. Är det något du behöver? Kan du låna det av någon i stället? Hyra? Kan du köpa det begagnat? Är det bara ett tillfälligt behov som går över om du sover på saken?
 • Har du småutgifter som kostar mycket? Det som kanske inte är så dyrt när vi köper det blir ändå väldigt dyrt om du köper det ofta. Till exempel en kaffe på stan varje dag blir över 10 000 kronor på ett år.
 • Jämför försäkringar, kontokort, bankräntor med mera på Konsumenternas Länk till annan webbplats.. De ger oberoende och kostnadsfri vägledning om bank- och försäkringsärenden.
 • Om du bor i villa eller bostadsrätt är det oftast mest effektivt att spara pengar genom att förhandla med banken om boräntorna. Om du har banklån på 1,5 miljoner kronor och lyckas sänka din ränta med 0,20 % är det en besparing på 3 000 kronor per år. Jämför olika banker för att få den bästa räntan.

Tips för att betala räkningar i tid

Återkommande påminnelseavgifter och inkassoavgifter innebär stora extra kostnader. Så här kan du göra för att betala dina fakturor i tid och undvika påminnelseavgifter:

Använd autogiro

Gå in på din internetbank eller kontakta betalningsmottagaren och ansök om autogiro. Då dras dina räkningar automatiskt från ditt konto i tid varje månad. Tänk på att du måste ha tillräckligt med pengar på kontot när räkningen ska betalas, annars dras inte pengarna.

Betala dina räkningar månadsvis

Har du fakturor som betalas varje kvartal, halvår eller år? Kontakta den du ska betala till och be om att få betala varje månad i stället. Då undviker du månader där många räkningar ska betalas samtidigt och varje månad blir mer förutsägbar.

Om du har studielån kan du ändra till månadsbetalning i CSN:s e-tjänst Länk till annan webbplats..

Bluffakturor – ett betalningskrav som inte stämmer

Får du ett betalningskrav som inte stämmer, ska du bestrida det (protestera) genom att meddela företaget att du inte accepterar deras krav och varför.

Så bestrider du en faktura

Att strunta i att betala är inte samma sak som att bestrida, utan det krävs att du aktivt meddelar företaget att du inte accepterar deras krav och varför.

Du bestrider fakturan till det företag som har skickat fakturan, gärna via e-post. Om du inte har möjlighet att skicka e-post, kan du bestrida fakturan via brev. Det är bäst att skicka brevet rekommenderat Länk till annan webbplats..

Spara en kopia av e-postmeddelandet eller brevet och kvittens för försändelsen. Detta är viktigt för att du i ett senare läge ska kunna visa att du har bestridit fakturan.

Om du får inkassokrav eller ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten får du bestrida även dessa. Det är även i detta fall viktigt att du bestrider kraven skriftligen, till exempel med e-post eller brev, och att du förklarar varför du bestrider fakturan.

Om du har svårt att själv sköta din ekonomi

Blir dina räkningar obetalda på grund av att du har svårt att hålla ordning på papper, brev och räkningar? Har du kanske även svårt att prata med kommunen eller andra myndigheter på grund av din hälsa? Då kan du ansöka om god man.

Spelberoende

Att vara spelberoende innebär att du har ett tvångsmässigt behov av att spela om pengar. Som spelberoende kan du ha samma symptom som någon som är beroende av alkohol eller droger. Bland annat kan du behöva spela för större summor hela tiden för att behålla spänningen.

Om du mår dåligt

Stress och oro kan påverka din psykiska hälsa. På 1177 kan du läsa om hur du kan hjälpa dig själv och vilket stöd du kan få från vården.

Vill du ha mer hjälp att få koll på din ekonomi?

Gå någon av de digitala kurserna:

Vill du få mer hjälp än så med arbetet att få ihop dina inkomster och utgifter, kontakta Budget- och skuldrådgivningen.