• Halmstads webbplatser

Ekonomiskt bistånd – försörjnings­stöd

Om du har svårt att försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Det är en tillfällig lösning tills du kan försörja dig själv. Ekonomiskt bistånd kallades tidigare för "socialbidrag". 

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är det allra yttersta skyddsnätet när du på alla sätt har försökt försörja dig och din familj. Det betyder att du först måste använda de tillgångar du har.

Som tillgångar räknas bland annat

 • Sparade pengar på banken.
 • Aktier och fonder.
 • Bostadsrätt eller fastighet – har du en fastighet, sommarhus eller bostadsrätt ska du värdera den innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.
 • Bil – du bör värdera och sälja din bil för att använda pengarna till din försörjning, innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.
 • Arv och gåvor.

Skulder omfattas generellt inte av rätten till ekonomiskt bistånd. Har du en skuld ska du i första hand försöka upprätta en avbetalningsplan. Du kan få stöd av budget- och skuldrådgivningen.

Är du arbetslös?

För att bli berättigad ekonomiskt bistånd ska du aktivt arbeta för att bli självförsörjande så fort som möjligt. Tillsammans med en arbetsmarknadsutredare kommer du därför att upprätta en handlingsplan. Det kan innebära att du ska ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, som ska påbörjas kort efter att planeringen är gjord.

Det är viktigt att du följer planeringen som du har gjort med din arbetsmarknadsutredare. Dessutom ska du som arbetssökande kunna visa att du aktivt söker arbete – framför allt inom de områden som du är kvalificerad för, eller har erfarenhet av. Om du inte följer din handlingsplan, blir erbjuden ett jobb och tackar nej, eller inte bedöms vara aktivt arbetssökande, anses du ha fördröjt ditt inträde på arbetsmarknaden och därmed dina möjligheter till egen försörjning. Då riskerar du att få avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Har du nedsatt arbetsförmåga?

Du måste ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar att du inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl.

Är du föräldraledig?

Du ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Generellt godtas det inte att du är föräldraledig efter att barnet har fyllt ett år, när du söker försörjningsstöd. Sök barnomsorgsplats senast fyra månader innan barnets ettårsdag, så att du kan återgå till ditt arbete eller skriva in dig på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande när barnet har fyllt ett år.

Börja tidigt att söka arbeten. Du behöver ha en plan för hur du ska försörja dig när föräldraledigheten är slut.

Studerar du?

Eftersom du inte står till arbetsmarknadens förfogande när du studerar kan du generellt inte få ekonomiskt bistånd.

Är du gift, sambo eller registrerad partner?

Ni ska i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Om ni ändå behöver söka ekonomiskt bistånd ska ni göra en gemensam ansökan. Ni måste ha varsin planering för att nå självförsörjning.

Är du över 66 år?

Ansök om pension. Om din pension inte räcker för att du ska få en skälig levnadsnivå, kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats. .

Det är viktigt att du i god tid ansöker om din pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du planerar att gå i pension.

Är ni ett par där en av er är över 66 år och den andre inte har gått i pension ännu? Då ska den som är över 66 år ansöka om sin pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Gör en gemensam ansökan om ekonomiskt bistånd om ni inte klarar er försörjning. Om den av er som är under 66 år uppfyller kraven i övrigt kan ni eventuellt ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Ibland stannar man kvar i en relation för att man inte vet hur man ska klara sig ekonomiskt om man separerar. Låt inte det vara ett skäl, för du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd tills du hittar en egen försörjning.

Om du behöver bryta dig loss snabbt och söka skydd delar vi omgående på er gemensamma journal och handlägger ditt ekonomiska bistånd separat. Alla som jobbar på socialtjänsten har tystnadsplikt, så den du separerar ifrån får inte veta någonting om dig.

Prata med oss så kan vi hjälpa dig att få kontakt med andra delar av socialtjänsten där kollegor är specialiserade på att hjälpa dig som är utsatt för våld i en nära relation.

Driver du ett företag?

Har du inregistrerad firma ska du leva på tillgångarna i företaget i första hand. Om de inte räcker ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och avveckla ditt företag innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Är du utländsk medborgare?

Nordiska medborgare har samma rättigheter som svenska medborgare att söka ekonomiskt bistånd i Sverige.

Det har du även om du har uppehållstillstånd eller om du är EU/EES-medborgare.

Om du saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd har du inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du lämnar felaktiga uppgifer

Om du lämnar felaktiga uppgifter riskerar du att bli återbetalningsskyldig och polisanmäld för misstanke om bidragsbrott.

Ändrade förhållanden och felaktiga utbetalningar

För att undvika att du får felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd är det mycket viktigt att du meddelar din socialsekreterare om alla förändringar av dina inkomster eller utgifter, exempelvis om du får lön för arbete, utbetalning av fonder, öppnat ett kreditkonto, öppnat ett privat pensionssparande, får swishbetalning på ditt bankkonto med mera. Det är också din skyldighet att lämna information om förändringar i din familjesituation. Dit räknas till exempel om du flyttar ihop eller isär, om du delar bostaden med någon eller om du flyttar till annan bostad med mera.

Kontroll

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången behöver du alltid styrka dina uppgifter i ansökan genom att bifoga underlag. Läs noga igenom här på hemsidan vilka underlag som behöver vara med.

Om du skickar in en ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd kan du bli utvald för kontroll. Urvalet görs oftast slumpvis och automatiskt. Kontrollen görs för att du ska kunna visa att du har de kostnader och de inkomster som du har uppgett till oss i din ansökan.

Återbetalning

I vissa fall kan du behöva betala tillbaka biståndet som du har fått, till exempel om du har innestående lön och i väntan på löneutbetalningen ansöker om ekonomiskt bistånd. Det samma gäller om och när du väntar ersättning från a-kassa eller ersättning eller bidrag från Försäkringskassan eller någon annan myndighet.

Om du får beviljat ekonomiskt bistånd mot återkrav är du också skyldig att betala tillbaka det.

Enligt lagen kan du bli skyldig att återbetala felaktig utbetalning även om du lämnat korrekta uppgifter i din ansökan. Det kan till exempel hända vid handläggningen av din ansökan, om du felaktigt fått beviljat för mycket ekonomiskt bistånd och du borde ha förstått att det var felaktigt.

Misstänkt bidragsbrott på grund av ofullständiga, felaktiga eller osanna uppgifter

Lämnar du ofullständiga, felaktiga eller osanna uppgifter som leder till felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, är kommunen enligt lag skyldig att utreda ärendet, återkräva den felaktiga utbetalningen och att polisanmäla händelsen som ett misstänkt bidragsbrott.

Gör en provberäkning

För att ta reda på om du kan få ekonomiskt bistånd, kan du göra en förenklad provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Kommunens bedömning kan dock skilja sig från resultatet av provberäkningen eftersom din handläggare tar hänsyn till fler faktorer.

Räkna ut om du kan få ekonomiskt bistånd

Ansök om ekonomiskt bistånd

Är du sammanboende (sambo), gift eller registrerad partner ska ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans. Era utgifter och inkomster räknas gemensamt.

En utredning om ekonomiskt bistånd är frivillig. Du kan när som helst begära att handläggaren avbryter utredningen.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Storleken på biståndet

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till utgifter enligt det som kallas riksnormen Länk till annan webbplats.. Riksnormen är hur mycket pengar som behövs för utgifter som mat, kläder, fritid och hygien. Summan beror på hur många ni är som bor på samma adress och om du har en familj. Riksnormen är gemensam för alla kommuner och beslutas av regeringen.

Utöver riksnormen kan du även få bistånd till andra nödvändiga utgifter som: Hyra (om den är skälig), el, hemförsäkring, arbetsresor, bredbandsuppkoppling, läkarvård och fackförenings- och a-kasseavgift. Dessa kostnader ska du styrka med underlag som exempelvis hyreskontrakt, faktura eller kvitto.

Följ ditt ärende

Du får ditt beslut om försörjningsstöd digitalt via e-tjänsten eller med brev när utredningen är klar. Det är ditt ansvar att ta del av den information som skickas till dig.

Om du har blivit beviljad ekonomiskt bistånd kan du se summan och datum för utbetalning i e-tjänsten. Du får en länk till e-tjänsten till din e-post eller via sms. Du kan även logga in via webben här:

Följ ditt ärende

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med, har du rätt att överklaga det.

Information om hur du överklagar står i ditt avslagsbeslut. En överklagan ska vara skriftlig och undertecknad. Lämna den till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inom tre veckor från att du har fått beslutet. Adressen står i ditt beslut.

När din överklagan är hanterad av en handläggare skickar kommunen vidare din överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborg Länk till annan webbplats., som också gör en bedömning i ärendet.

Har du frågor om att hur det går till att överklaga, kontakta din handläggare.

Kontakt

För att få prata med en handläggare, kontakta kommunen.

Besöksadress
Fredriksvallsgatan 7, 302 32 Halmstad
Reception på våning 2.
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Öppettider vecka 30, 2024

 • måndag 22 juli
  09.00–11.30 13.00–18.00
 • tisdag 23 juli
  09.00–11.30 13.00–16.00
 • onsdag 24 juli
  09.00–11.30 13.00–16.00
 • torsdag 25 juli
  09.00–11.30 13.00–16.00
 • fredag 26 juli
  09.00–11.30 13.00–14.00
 • lördag 27 juli
  Stängt
 • söndag 28 juli
  Stängt