Ekonomiskt bistånd – försörjnings­stöd

Om du inte har tillräckligt med inkomster kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation.

Ung eller student

 • Dina föräldrar eller vårdnadshavare ska försörja dig tills du är 18 år. Mellan 18 och 21 år ska de försörja dig så länge du fortfarande går i gymnasiet.
 • Är du ung vuxen och vill flytta hemifrån, ska du i första hand vänta med det tills du har råd med boendekostnaden själv. För att få ekonomiskt bistånd ska du ha särskilt starka skäl till att flytta hemifrån.
 • Är du studerande ska du försörja dig via Centrala Studiestödsnämnden, CSNlänk till annan webbplats, annan inkomst eller egna tillgångar. Under studieuppehåll sommar och jul, kan du som student få ekonomiskt bistånd om du i övrigt är berättigad till det.

Sambo eller gift

Om du är sambo eller gift ska ni hjälpa varandra ekonomiskt.

65 år och äldre

Är du 65 år eller äldre och inte har tillräcklig pension, ska du ansöka om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats.

Utländsk medborgare

Nordiska medborgare har samma rättigheter som svenska medborgare till ekonomiskt bistånd.

Det har du även om du har uppehålls uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare och har eller söker arbete (och bedöms ha en verklig chans att få det).

Om du saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd har du inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Detta ska du göra själv

 • Har du en skuld ska du i första hand försöka upprätta en avbetalningsplan. Du kan få stöd av budget- och skuldrådgivningen.
 • Du ska söka de andra förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa, Alfa-kassa, bostadsbidrag och underhållsstöd.
 • Du måste vara helt utan egna ekonomiska resurser. Du kan alltså inte ha pengar på banken eller äga andra tillgångar. Det gäller även om en försäljning av tillgångarna skulle innebära en förlust jämfört med inköpsvärdet.
 • Är du arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder du blir erbjuden inom Halmstads närområde. Om du inte kan få heltidsarbete direkt måste du söka och ta lämpligt deltidsarbete så länge. Kan du inte söka arbete eller arbeta måste du redovisa varför med till exempel ett läkarintyg om du är sjuk.

Gör en provberäkning

För att ta reda på om du kan få ekonomiskt bistånd, kan du göra en förenklad provberäkning på Socialstyrelsens webbplats:

Räkna ut om du kan få ekonomiskt bistånd

Visar provberäkningen ett överskott är du med stor sannolikhet självförsörjande och kommer då inte ha rätt till ekonomiskt bistånd. Kommunens bedömning kan dock skilja sig från resultatet av provberäkningen eftersom din handläggare tar hänsyn till fler faktorer.

Storleken på biståndet

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till utgifter enligt det som kallas riksnormenlänk till annan webbplats. Det är hur mycket pengar som behövs för utgifter som mat, kläder, fritid och hygien. Summan beror på hur många ni är som bor på samma adress och om du har en familj. Riksnormen är gemensam för alla kommuner och beslutas av regeringen.

Utöver normen kan du även få bistånd till hyra (om den är skälig), el, hemförsäkring, arbetsresor, bredbandsuppkoppling, läkarvård och fackförenings- och a-kasseavgift. Dessa kostnader ska du styrka med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Om du är i behov av ekonomiskt bistånd, ring kommunen för att boka in ett möte. Du kommer att få uppge namn, adress och kort information om din situation.

Är du sammanboende (sambo), gift eller registrerad partner ska ni ansöka ekonomiskt bistånd tillsammans. Era utgifter och inkomster räknas gemensamt.

En utredning om ekonomiskt bistånd är frivillig. Du kan när som helst begära att handläggaren avbryter utredningen.

Om du lämnar felaktiga uppgifter

Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till en polisanmälan. Du blir även återbetalningsskyldig.

Första gången du ansöker

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd får du komma på ett så kallat nybesök. Du och en handläggare går då igenom vad du har gjort de senaste tre månaderna för att själv klara din ekonomiska situation. Därefter kallas du vanligtvis för återbesök en gång per månad. Då följer ni upp din planering och du kan göra en ny ansökan om det behövs.

Att ta med till mötet

 • Legitimation
 • Underlag på de inkomster som du har haft de senaste 4 månaderna
 • Kontoöversikt där det framgår hur många konton som du har
 • Kontoutdrag från alla dina bankkonton från fyra månader tillbaka
 • Underlag på de räkningar som du har betalat de senaste tre månaderna (till exempel för hyra och el) och kvitton på att du betalat dem
 • Skriftlig information om dina kontakter med Arbetsförmedlingen som:
  • Aktivitetsrapporter
  • Handlingsplan
 • Hyreskontrakt och hyresavi
 • Uppgifter om tillgångar och skulder
 • Kopia på den senaste deklarationen

Följ ditt ärende

Du får ditt beslut om försörjningsstöd vid själva besöket eller med brev när utredningen är klar. Det är ditt ansvar att ta del av den information som skickas till dig.

Om du fått beslut på ekonomiskt bistånd kan du se summan, datum för utbetalning och bokade tider med din handläggare i e-tjänsten:

Ekonomiskt bistånd – följ ditt ärende

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med, har du rätt att överklaga det. Det innebär att du begär att beslutet ska ändras.

Skriv ner ditt överklagande i ett brev, underteckna det och skicka det till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inom tre veckor från att du har fått beslutet. Adressen står i ditt beslut.

Om din handläggare inte ändrar beslutet, skickar kommunen vidare din överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborglänk till annan webbplats, som avgör ärendet.

Har du frågor om att överklaga, kontakta din handläggare.

Kontakt

För att få prata med en handläggare, kontakta kommunen.

Besöksadress
Fredriksvallsgatan 7, 302 32 Halmstad
Reception på våning 2.
Visa på kartalänk till annan webbplats

Öppettider vecka 39 / 2021

 • måndag 27 september 09.00–11.30 13.00–18.00
 • tisdag 28 september 09.00–11.30 13.00–16.00
 • onsdag 29 september 09.00–11.30 13.00–16.00
 • torsdag 30 september 09.00–11.30 13.00–16.00
 • fredag 01 oktober 09.00–11.30 13.00–14.00
 • lördag 02 oktober Stängt
 • söndag 03 oktober Stängt