• Halmstads webbplatser

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Som invånare har du rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.