• Halmstads webbplatser

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik styrelse, nämnd, utskott eller råd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Barn- och ungdomsnämnden 2024-05-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer59-74
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareLotta Liedman
  Dokument eller extern anslagstavlaBarn- och ungdoms­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 2. Byggnadsnämnden 2024-05-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 80-94
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareYelis Bilim
  Dokument eller extern anslagstavlaByggnads­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 3. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskotts presidium 2024-05-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskotts presidium
  Paragrafer§§ 18-21
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareWilliam Hellberg
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 16 timmar och 0 minuter)


 4. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2024-05-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer§§ 77-92
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareWilliam Hellberg
  Dokument eller extern anslagstavla240520-kplu-protokoll Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 16 timmar och 0 minuter)


 5. Hemvårdsnämnden 2024-05-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§§55-66
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 6. Socialnämnden enskilda 2024-05-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 32-43
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 7. Socialnämndens sammanträde 2024-05-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  Instanssoc
  Paragrafer§§ 34-41
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 8. Miljönämnden 2024-05-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 34-39
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareLina Vesslund
  Dokument eller extern anslagstavlaMiljönämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 9. Miljönämndens tillståndsutskott 2024-05-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 25-27
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareLina Vesslund
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 10. Inför antagande - Detaljplan för del av Vallås 1:1 m.fl., Halmstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/aktuellaprojekt samt Rådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5)
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse enligt 5_24 pbl.pdf Pdf, 127.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 11. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2024-05-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer§§ 69-82
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KSU 2024-05-20 Pdf, 382.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 15 timmar och 14 minuter)


 12. Socialnämndens individutskott 2024-05-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer318-377
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 13. Kommunfullmäktige 2024-05-23
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Ansvarig för kungörelsenEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 23 maj 2024 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Anmälningsärenden; 3) Valärenden; 4) Antagande av taxa enligt Lag om åtgärder mot förorening från fartyg; 5) Motion om kärnkraftsel till Halmstads kommun; 6) Motion om att utreda p-skiva i Halmstads kommun; 7) Motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun; 8) Motion om att utreda ett stadsmuseum i Halmstads kommun; 9) Motion om att avskaffa de helvegetariska dagarna i skolmaten; 10) Motion om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel; 11) Motion rörande språkkrav inom vård och omsorg; 12) Motion rörande språkkrav i skolan; 13) Motion om att barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska få behålla det tillfälliga tilläggsbostadsbidraget; 14) Motion om avgiftsfri skola; 15) Motion om skolfrukost; 16) Motion om att utveckla Halmstads stadsnät AB - se över möjligheterna att sälja HSAB; 17) Motion om att utveckla Halmstads stadsnät AB - se över möjligheterna att införliva HSAB under en ren kommunal förvaltning; 18) Motion om att renodla undersköterskornas arbetsuppgifter för att lösa personalbristen; 19) Motion om indexerad habiliteringsersättning - daglig verksamhet; 20) Motion om avgiften för enkelresa med buss inom Halmstads kommun; 21) Motion om att investera i framtiden;

  Halmstad den 15 maj 2024

  Susanne Beide
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 14. Samråd - Detaljplan för Frösakull centrum och Skogslunden, Fammarp 8:3 m.fl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/frosakull samt Rådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5)
  Dokument eller extern anslagstavlaKungörelse samråd.pdf Pdf, 113.9 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (53 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Kungörelse

 15. Kommunstyrelsens budgetberedning 2024-05-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 13-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 16. Antagande - Detaljplan för Vindbryggan 3, Halmstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/aktuellaprojekt samt Rådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5)
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse enligt 5_29 pbl..pdf Pdf, 136.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 17. Kommunstyrelsen 2024-05-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 100-103, 106-141
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2024-05-07 Pdf, 541.9 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 18. Teknik- och fastighetsnämnden 2024-04-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknik- och fastighetsnämnden
  Paragrafer§§ 47-61
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48 A
  SekreterareJoel Jonsson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll TKFN 2024-04-29 Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 19. Kommunstyrelsen 2024-05-07 (omedelbar justering)
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 99, 104-105
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2024-05-07 (omedelbar justering) Pdf, 248.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 20. Samordningsförbundet i Halland 2024-04-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Anslagets publiceringsperiod (28 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

Vad visar vi på anslagstavlan?

Varje kommun ska enligt lag ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras en dag innan mötet.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Flyttade fordon

Om din bil, MC eller moped har blivit bortforslad så kan du se om kommunen som tagit hand om fordonet.