Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik styrelse, nämnd, utskott eller råd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Nämnden för överförmyndare i samverkan 2022-09-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan
  Paragrafer§§ 110-119
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarkansliets kansli, Rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 2. Kulturnämnden 2022-09-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 70 - 78
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla220922-kn-protokoll.pdf Pdf, 321.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2022-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer146-163
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022-09-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer78-90
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Dokument eller extern anslagstavla2022-09-26-uan-protokoll-gdpr.pdf Pdf, 200.2 kB, öppnas i nytt fönster.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 5. Samordningsförbundet i Halland 2022-09-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 6. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2022-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer§§ 72-76
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 10 timmar och 36 minuter)
 7. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2022-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer§§ 118-128
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareErika Bengthagen
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 12 timmar och 15 minuter)
 8. Barn- och ungdomsnämnden 2022-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer§§ 86–95
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterarePaulina Langemark
  Dokument eller extern anslagstavlaBarn- och ungdoms­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 9. Socialnämnden (enskilda ärenden) 2022-09-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 10. Socialnämnden 2022-09-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 11. Kommunstyrelsen 2022-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 241-246, 249-257
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2022-09-20 Pdf, 263.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 12. Kommunfullmäktige 2022-09-29
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 15 timmar och 0 minuter)

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 29 september 2022 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Allmänhetens frågestund
  - Information från kommunrevisionen
  - Information och återredovisning av folkomröstning Österskans
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Valärenden; 3) Styrelseförändring i Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag; 4) Anmälningsärenden; 5) Beslut om uppdrag att avbryta planarbetet för "Österskans 1 m fl" 6) Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter; 7) Revidering av reglemente och arbetsform för miljönämnden; 8) Markanvisningsavtal Fyllinge 20:393, Fjärde kvadranten; 9) Utökning av verksamhetsområde för dagvatten - Trönninge; 10) Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten - Fyllinge; 11) Utökning av verksamhetsområde för dagvatten - Enslöv; 12) Beslut om kommunfullmäktiges riktlinje gällande Halmstads kommunkoncerns upphandling och inköp; 13) Beslut om upphävande av styrdokument; 14) Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023; 15) Rapport om utvärderingsuppdrag av Vallåsskolan; 16) Redovisning av partistöd för 2021; 17) Motion om att utöka omsorg på obekväma tider; 18) Motion om en bättre välfärd utan vinstjakt - Avveckla LOV av äldreboenden; 19) Motion om att granska kommunledningsförvaltningen samt förtroendet för kommundirektören

  Halmstad den 21 september 2022

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 13. Kommunstyrelsen 2022-09-20 (omedelbar justering)
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 240, 247-248 - OJ
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2022-09-20 - OJ Pdf, 238.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 14. Granskning av detaljplan för del av Halmstad 2:16 m.fl. SÖDRA INFARTEN, etapp 2
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/Detaljplaner
  Dokument eller extern anslagstavlaKungörelse Anslagstavla.pdf Pdf, 71.4 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (33 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 15. Socialnämndens individutskott 2022-09-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 16. Valnämnden 2022-09-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 11-16
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Dokument eller extern anslagstavla220914-vn-protokoll Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 17. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2022-09-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer129-145
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 18. Socialnämndens individutskott 2022-09-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 19. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2022-09-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer§§ 111-117
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareErika Bengthagen
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2022-09-06 Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 20. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2022-09-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer§§ 65-71
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 12 timmar och 17 minuter)
 21. Kulturnämnden 2022-09-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 61 - 69
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla220901-kn-protokoll.pdf Pdf, 309.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 22. Granskning av detaljplan gällande Österskans 1 m.fl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se
  Dokument eller extern anslagstavlaGranskning av detaljplan gällande Österskans 1 m.fl..pdf Pdf, 53.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (89 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

Vad visar vi på anslagstavlan?

Varje kommun ska enligt lag ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras en dag innan mötet.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.