Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik styrelse, nämnd, utskott eller råd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Barn- och ungdomsnämnden 2023-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer§§ 93-106
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterarePaulina Langemark
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 2. Byggnadsnämnden 2023-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 97-109
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareYelis Bilim
  Dokument eller extern anslagstavlaByggnads­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 3. Servicenämnden 2023-09-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Paragrafer§§33-40
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Dokument eller extern anslagstavla230918-se-protokoll Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 4. Inför antagande - Ändring av detaljplan gällande Halmstad 3:21 (nuvarande Ängen 4) och 3:130 m.fl.- Söndrums företagspark
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5) samt www.halmstad.se/aktuellaprojekt
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse enligt 5_24 pbl.pdf Pdf, 66 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Underrättelse

 5. Inför antagande - Detaljplan för Harplinge 1:13 m.fl., Halmstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5) samt www.halmstad.se/aktuellaprojekt
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse enligt 5_24 pbl.pdf Pdf, 60.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Underrättelse

 6. Inför antagande - Detaljplan för del av Gullbranna 2:4 och 6:1, Halmstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset i Halmstad samt www.halmstad.se/aktuellaprojekt
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse enligt 5_24 pbl .pdf Pdf, 65.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Underrättelse

 7. Granskning - Detaljplan för Trönninge 11:122 m.fl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5) samt www.halmstad.se/aktuellaprojekt
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse om granskning.pdf Pdf, 108 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (17 dagar, 14 timmar och 30 minuter)

  Underrättelse

 8. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2023-09-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer§§ 122-139
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokolll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 7 timmar och 47 minuter)


 9. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2023-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer88-103
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Dokument eller extern anslagstavla230925-uan-protokoll-gdpr.pdf Pdf, 244.5 kB, öppnas i nytt fönster.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 10. Hemvårdsnämnden 2023-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§§ 102-115
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 11. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2023-09-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer§§ 123-135
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareWilliam Hellberg
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KPLU 2023-09-26 Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 12. Byggnadsnämnden 2023-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 97, 102
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareYelis Bilim
  Dokument eller extern anslagstavlaByggnads­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 13. Miljönämndens tillståndsutskott 2023-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 29-33
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareYelis Bilim
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 14. Miljönämnden 2023-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 60-66
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareYelis Bilim
  Dokument eller extern anslagstavlaMiljönämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 15. Teknik- och fastighetsnämnden 2023-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknik- och fastighetsnämnden
  Paragrafer105-116
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48 A
  SekreterareAlfred Gotemark
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll TKFN 2023-09-25.pdf Pdf, 214.6 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 16. Kommunfullmäktige 2023-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer96-117
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 17. Valnämnden 2023-09-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§1-12
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Dokument eller extern anslagstavla230913-vn-protokoll Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 18. Granskning - Ändring av detaljplan för Drared, Johansfors
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsutvecklingsavdelningen
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5) samt www.halmstad.se/aktuellaprojekt
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse om granskning.pdf Pdf, 110.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 21 timmar och 25 minuter)

  Underrättelse

 19. Samordningsförbundet i Halland 2023-09-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Anslagets publiceringsperiod (26 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 20. Socialnämnden 2023-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer56-62
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 21. Socialnämndens Individutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer521-548
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 22. Antagande – Detaljplan för Köpmannen 8 och 14, samt del av 1 m.fl., Halmstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5) samt www.halmstad.se/aktueallprojekt
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse enligt 5_29 pbl.pdf Pdf, 67.2 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 22 timmar och 0 minuter)
 23. Antagande – Ändring av stadsplan för område vid Östergård i Halmstad 1380K-P394, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5) samt www.halmstad.se/aktuellaprojekt
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse enligt 5_29 pbl.pdf Pdf, 70.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 21 timmar och 0 minuter)

  Text

 24. Kommunstyrelsen 2023-09-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 227-248
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2023-09-19 Pdf, 274.6 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 25. Socialnämnden (enskilda ärenden) 2023-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer44-51
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 26. Kommunfullmäktiges valberedning 2023-09-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer3-4
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 27. Kommunfullmäktige 2023-09-21
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 21 september 2023 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Information från kommunrevisionen
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Anmälningsärenden; 3) Valärenden; 4) Styrelseförändring i Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag; 5) Val av nämndemän 2024-2027; 6) Beslut om prissättning av småhustomter på kv Kärven 9-19; 7) Beslut om Halmstads Energi och Miljö AB:s tilläggsinvestering i den optiska sorteringsanläggningen; 8) Antagande av kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallstaxor 2024; 9) Antagande av kommunfullmäktiges riktlinje för parkeringsköp inklusive avgift; 10) Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen; 11) Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel; 12) Antagande av kommunfullmäktiges riktlinjer för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer till kommunen som organisation; 13) Antagande av kommunfullmäktiges riktlinje för representation och gåvor samt mot korruption; 14) Beslut om förlängning av kommunfullmäktiges plan för digitalisering; 15) Godkännande av utredning om förutsättningar och behov för att etablera familjecentraler i Halmstads kommun; 16) Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2024; 17) Redovisning av partistöd för 2022; 18) Motion om att informera invånare om det fria skolvalet; 19) Motion rörande språkkrav i Halmstads kommun; 20) Motion om medborgarservice; 21) Motion om lönepåslag för undersköterskor som hämtar ut sitt yrkesbevis; 22) Interpellation om kompetensförsörjningen i Halmstads kommun

  Halmstad den 13 september 2023

  Susanne Beide
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 28. Patientnämnden Halland 2023-09-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden Halland
  Paragrafer§§ 38-52
  Förvaringsplats för protokolletRegionens Hus, Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlaAnslagstavla Region Halland Länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


Vad visar vi på anslagstavlan?

Varje kommun ska enligt lag ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras en dag innan mötet.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Flyttade fordon

Om din bil, MC eller moped har blivit bortforslad så kan du se om kommunen som tagit hand om fordonet.