Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik styrelse, nämnd, utskott eller råd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Räddningsnämnden 2021-10-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 47-58
  Förvaringsplats för protokolletRäddningstjänsten, Kristinehedsvägen 2
  SekreterareAnnelie Wallentin
  Dokument eller extern anslagstavlaRäddnings­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 2. Kulturnämnden 2021-10-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 83-91
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla211021-kn-protokoll-gdpr.pdfPDF
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 3. Socialnämnden 2021-10-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 4. Socialnämnden (enskilda ärenden) 2021-10-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 5. Barn- och ungdomsnämnden 2021-10-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 1 timmar och 0 minuter)

  Text

 6. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2021-10-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Paragrafer40-43
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 7. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2021-10-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer115-130
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 8. Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021-10-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan
  Paragrafer§§ 84-94
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarkansliets kansli, Rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 9. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2021-10-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer§§ 96-102
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 50 minuter)
 10. Kommunfullmäktige 2021-10-28
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 13 timmar och 28 minuter)

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde på Högskolan i Halmstad, Högskolehallen, torsdagen den 28 oktober 2021 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. I Högskolehallen finns en läktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Information om arbetet med demokrati 100 år
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Valärenden; 3) Styrelseförändring i Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag; 4) Anmälan om ändrat gruppledarskap; 5) Anmälningsärenden; 6) Delårsbokslut 2 januari-augusti 2021; 7) Slutredovisning av renovering och tillbyggnation på Linehedsskolan ; 8) Slutredovisning av förskoleutbyggnad på Harplinge förskola; 9) Antagande av plan för transportsystemet del 1: transportstrategi mot 2050; 10) Antagande av kommunfullmäktiges plan för klimatanpassning; 11) Antagande av riktlinje för biblioteksverksamheten 2022-2025; 12) Beslut om förändringar för stipendier inom funktionsrättsområdet; 13) Rapportering av uppdrag avseende Kattfoten; 14) Motion om klimatutbildning; 15) Interpellation om långvarig brist på verksamhetsmark

  Halmstad den 20 oktober 2021

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 11. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-10-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer161-173
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 12. teknik- och fritidsnämnden 2021-10-18 § 135-136 - omedelbar justering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 135-136
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  SekreterareAlfred Gotemark
  Dokument eller extern anslagstavla211018-tfn-protokoll § 135-136 omedelbar justering.pdfPDF
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 1 timmar och 0 minuter)

  Text

 13. Kommunstyrelsen 2021-10-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 239-261
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2021-10-12PDF
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 14. Socialnämndens individutskott 2021-10-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 15. Kulturnämnden 2021-09-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 77-82
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla210930-kn-protokoll-gdpr.pdfPDF
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 16. Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2021-09-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
  Paragrafer§§ 47-59
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlaAnslagstavla Region Hallandlänk till annan webbplats
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 17. Patientnämnden Halland 2021-09-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden Halland
  Paragrafer§§ 34-46
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlaAnslagstavla Region Hallandlänk till annan webbplats
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 18. Servicenämnden 2021-09-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Dokument eller extern anslagstavla210929-se-protokollPDF
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 19. Byggnadsnämnden 2021-09-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 130-143
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareLina Vesslund
  Dokument eller extern anslagstavlaByggnads­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 20. Granskning av ny översiktsplan för Halmstads kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se
  Ansvarig för kungörelsenSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaKungörelse Framtidsplan 2050 granskning.pdfPDF
  Anslagets publiceringsperiod (66 dagar, 1 timmar och 0 minuter)

Vad visar vi på anslagstavlan?

Varje kommun ska enligt lag ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras en dag innan mötet.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.