Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik styrelse, nämnd, utskott eller råd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Socialnämnden (enskilda ärenden) 2022-05-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 2. Socialnämnden 2022-05-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 3. Kulturnämnden 2022-05-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 46-47, 49-51
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla220519-kn-protokoll-gdpr.pdf Pdf, 281.9 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 4. Valnämnden 2022-05-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§1-10
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Dokument eller extern anslagstavla220515-vn-protokoll Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 5. Fastighetsnämnden 2022-05-24 - omedelbar justering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFastighetsnämnden
  Paragrafer§§ 49, 52, 54 - OJ
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Stationsgatan 48 A
  SekreterareMarie Leandersson
  Anslagets publiceringsperiod (20 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 6. Kommunfullmäktige 2022-05-25 - omedelbar justering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 43, 50 - OJ
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 7. Hemvårdsnämnden 2022-05-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§§ 61-75
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 8. Socialnämndens individutskott 2022-05-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 9. Servicenämnden 2022-05-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Paragrafer§§ 26-30
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Dokument eller extern anslagstavla220516-se-protokoll Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 10. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2022-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Paragrafer§§ 15-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareErika Bengthagen
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 11. Barn- och ungdomsnämnden 2022-05-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer§§ 51-63
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 12. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2022-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer§§ 63-86
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 13. Teknik- och fritidsnämnden 2022-05-23 Omedelbar justering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§ 69, 72
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48 A
  SekreterareAlfred Gotemark
  Dokument eller extern anslagstavlaTFN protokoll 2022-05-23 OJ § 69, 72.pdf Pdf, 153.4 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 14. Räddningsnämnden 2022-05-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer22-34
  Förvaringsplats för protokolletRäddningstjänsten, Kristinehedsvägen 2
  SekreterareAnnelie Wallentin
  Dokument eller extern anslagstavlaRäddnings­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 9 timmar och 7 minuter)
 15. Kulturnämnden 2022-05-19 (omedelbar justering)
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 45, 48 - OJ
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla220519-kn-protokoll-oj.pdf Pdf, 165.2 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 16. Byggnadsnämnden 2022-05-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 55-66
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareYelis Bilim
  Dokument eller extern anslagstavlaByggnads­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 17. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2022-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer§§ 43-55
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 18. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2022-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer74-91
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 19. Kommunfullmäktige 2022-05-25
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Ansvarig för kungörelsenEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 15 timmar och 0 minuter)

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset onsdagen den 25 maj 2022 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Allmänhetens frågestund
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Valärenden; 3) Anmälningsärenden; 4) Anmälan om ändrat gruppledarskap; 5) Beslut och omprövning av förtroendeuppdrag i Halmstads kommun; 6) Beslut om omvandling av investeringsanslag för larm och trygghetstelefoner till årliga driftmedel vid hemvårdsnämnden; 7) Överföring av medel från projekt fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält till projekt fördjupad översiktsplan för centrum; 8) Antagande av kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering (avfallsföreskrifter); 9) Halvtidsuppföljning och aktualisering av avfallsplan 2019; 10) Yttrande över ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Halmstad; 11) Motion om klimatanpassningsfond; 12) Interpellation om bullerproblematik i Gullbranna

  Halmstad den 17 maj 2022

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 20. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2022-05-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer15-16
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 7 timmar och 21 minuter)
 21. Tillståndsutskottet 2022-05-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§15-17
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareYelis Bilim
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 22. Miljönämnden 2022-05-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§34-39
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareYelis Bilim
  Dokument eller extern anslagstavlaMiljönämnden
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 23. Socialnämndens individutskott 2022-05-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 24. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning 2022-04-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens verksamhetsberedning
  Paragrafer§§ 16-18
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 25. Kommunstyrelsen 2022-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 118, 120-138
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2022-05-03 Pdf, 313.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 26. Samråd enligt miljöbalken om förslag till vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se
  Dokument eller extern anslagstavlaVattenskydds­områden
  Anslagets publiceringsperiod (63 dagar, 5 timmar och 13 minuter)

  Miljönämnden har tagit fram förslag på vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för följande tio enskilda vattentäkter: Hafi, Jutan, Krönleins, Marbäcks fritidsby, Mostorp, Spenshult, Strömfors, Tönnersa strandby, Västkustägg och Wapnö.

  Eventuella synpunkter ska vara nämnden till handa senast den 15 juni 2022
  på e-post miljonamnden@halmstad.se eller via post på
  Miljönämnden
  Box 153
  301 05 Halmstad

  Ange ärendenummer som finns i respektive ärende.

Vad visar vi på anslagstavlan?

Varje kommun ska enligt lag ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras en dag innan mötet.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.