Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik styrelse, nämnd, utskott eller råd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Socialnämndens individutskott 2024-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer69-106
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 2. Servicenämnden 2024-02-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Dokument eller extern anslagstavla240212-se-protokoll Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 3. Socialnämnden (enskilda ärenden)2024-02-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer7-21
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareCharlotta Ljungek
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 4. Socialnämnden 2024-02-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer9-17
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareCharlotta Ljungek
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunfullmäktige 2024-02-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer1-9
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KF 2024-02-15 Pdf, 5.7 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 6. Granskning - Detaljplan för Vindbryggan 3, Halmstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/aktuellaprojekt samt Rådhuset i Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse om granskning .pdf Pdf, 111.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (20 dagar, 18 timmar och 0 minuter)

  Underrättelse om granskning

 7. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2024-02-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer§§ 15-27
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareWilliam Hellberg
  Dokument eller extern anslagstavla240213-kplu-protokoll-gdpr Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 17 timmar och 0 minuter)


 8. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott presidium 2024-02-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskotts presidium
  Paragrafer§§ 5-8
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareWilliam Hellberg
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 17 timmar och 0 minuter)
 9. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2024-02-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer§§ 18-33
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 7 timmar och 1 minuter)


 10. Kommunstyrelsens budgetberedning 2024-02-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens budgetberedning
  Paragrafer§§ 1-5
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 11. Socialnämndens individutskott 2024-02-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer45-68
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareCharlotta Ljungek
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 12. Kommunfullmäktige 2024-02-15
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 15 februari 2024 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Debatt om lokal miljö- och klimatpolitik
  - Allmänhetens frågestund
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Anmälningsärenden; 3) Valärenden; 4) Beslut om riktvärde för antal medarbetare per chef; 5) Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för del av Breareds Prästgård 3:1 i Halmstads kommun; 6) Interpellation om kommunens skogsförvaltning; 7) Interpellation om Halmstads stadsnät AB:s framtida roll i den kommunala organisationen; 8) Interpellation om PFAS

  Halmstad den 7 februari 2024

  Susanne Beide
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 13. Kulturnämnden 2024-01-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 1 - 14
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla240125-kn-protokoll-gdpr.pdf Pdf, 262.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 14. Antagande - Ändring av detaljplan för del av Getinge-Brogård 1:80 m.fl., Stinsgatan.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/aktuellaprojekt & Rådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5)
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse enligt 5_29 pbl.pdf Pdf, 138.6 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 15. Kommunstyrelsen 2024-01-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 2-5, 7-28
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2024-01-30 Pdf, 443.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 16. Teknik- och fastighetsnämnden 2024-01-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknik- och fastighetsnämnden
  Paragrafer§§ 1-14
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48 A
  SekreterareJoel Jonsson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll TKFN 2024-01-29 Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Text

 17. Barn- och ungdomsnämnden 2024-01-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer1-12
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareLotta Liedman
  Dokument eller extern anslagstavlaBarn- och ungdoms­nämnden Öppnas i nytt fönster.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 14 timmar och 45 minuter)
 18. Samordningsförbundet i Halland 2024-01-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 19. Byggnadsnämnden 2024-01-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 1-14
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareYelis Bilim
  Dokument eller extern anslagstavlaByggnads­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 20. 2024-01-31 Byggnadsnämnden (omedelbar justering §9)
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 1, 9
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareYelis Bilm
  Dokument eller extern anslagstavlaByggnads­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 21. Miljönämnden 2024-01-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 1-7
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareLina Vesslund
  Dokument eller extern anslagstavlaMiljönämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 22. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2024-01-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer1-15
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Dokument eller extern anslagstavla240129-uan-protokoll-gdpr.pdf Pdf, 212.9 kB, öppnas i nytt fönster.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 23. Kommunstyrelsen 2024-01-30 (omedelbar justering)
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 1, 6 - OJ
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2024-01-30 (omedelbar justering) Pdf, 274.9 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)


 24. Samråd - Plan för avfall och resurshushållning samt Riktlinje för avfallshantering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för protokolletwwww.halmstad.se/aktuellaprojekt samt Rådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5)
  Dokument eller extern anslagstavlaKungörelse.pdf Pdf, 154.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (84 dagar, 18 timmar och 30 minuter)

  Kungörelse

Vad visar vi på anslagstavlan?

Varje kommun ska enligt lag ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras en dag innan mötet.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Flyttade fordon

Om din bil, MC eller moped har blivit bortforslad så kan du se om kommunen som tagit hand om fordonet.