Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik styrelse, nämnd, utskott eller råd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Gemensam nämnd för Hemsjukvård & Hjälpmedel 2021-05-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för Hemsjukvård & Hjälpmedel
  Paragrafer§§ 33-46
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 2. Gemensam nämnd för Hemsjukvård & Hjälpmedel 2021-04-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för Hemsjukvård & Hjälpmedel
  Paragrafer§§ 21-32
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 3. Gemensam nämnd för Hemsjukvård & Hjälpmedel 2021-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för Hemsjukvård & Hjälpmedel
  Paragrafer§§ 12-20
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 4. Gemensam nämnd för Hemsjukvård & Hjälpmedel 2021-02-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för Hemsjukvård & Hjälpmedel
  Paragrafer§ 1-11
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 5. Socialnämndens individutskott 2021-07-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

Vad visar vi på anslagstavlan?

Varje kommun ska enligt lag ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras en dag innan mötet.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.