Hemvårdsnämnden 2021-04-28

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik styrelse, nämnd, utskott eller råd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer39-55
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  SekreterareRebecka Bernström
  Dokument eller extern anslagstavla210503-uan-protokoll.pdfPDF
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer82-93
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning 2021-04-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens verksamhetsberedning
  Paragrafer§§ 15-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 4. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2021-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Paragrafer§§ 23-27
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareFabian Gassilewski
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2021-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer§§ 52-62
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareFabian Gassilewski
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KPLU 2021-05-04
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 6. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2021-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer§§ 37-47
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 7. Patientnämnden Halland 2021-04-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden Halland
  Paragrafer§§ 14-22
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlaAnslagstavla Region Hallandlänk till annan webbplats
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 8. Kommunfullmäktige 2021-04-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 24-37
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 9. Hemvårdsnämnden 2021-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§§ 49-61
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

  Omedelbar justering §§ 55-57

 10. Byggnadsnämnden 2021-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§51-66
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareNatali Balta
  Dokument eller extern anslagstavlaByggnads­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 11. Kommunstyrelsen 2021-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 113-116, 118-133
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2021-04-27PDF
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 12. Hemvårdsnämnden 2021-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHemvårdsnämnden
  ParagraferOmedelbar justering §§ 55-57
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

  Omedelbar justering §§ 55-57

 13. Socialnämndens individutskott 2021-04-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 14. Miljönämnden 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 33-41
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareLina Vesslund
  Dokument eller extern anslagstavlaMiljönämnden
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 15. Teknik- och fritidsnämnden 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§ 64-67
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  SekreterareAlfred Gotemark
  Dokument eller extern anslagstavla210426-tfn-protokoll omedelbar justering.pdfPDF
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 16. Teknik- och fritidsnämnden 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§ 54-70
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  SekreterareAlfred Gotemark
  Dokument eller extern anslagstavla210426-tfn-protokoll.pdfPDF
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 17. Kommunstyrelsen 2021-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ OJ 112, 117
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 27 april - omedelbar justeringPDF
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 18. Valnämnd 2021-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 19. Barn- och ungdomsnämnden 2021-04-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  Text

 20. Kulturnämnden 2021-04-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 41-48
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla210422-kn-protokoll-gdpr.pdfPDF
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 21. Äganderättsutredning Fammarp 3:12
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLantmäterimyndigheten
  Förvaringsplats för handlingarnaKungsgatan 12
  Ansvarig för kungörelsenLinda Jacobsson
  Dokument eller extern anslagstavlaFöreläggande.docxWord
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 22. Socialnämnden 2021-04-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 23. Socialnämnden (enskilda ärenden) 2021-04-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 24. Kommunstyrelsen 2021-04-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 110-111
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 25. Barn- och ungdomsnämnden 2021-04-21 (omedelbar justering)
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer§ 55
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

  Text

 26. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning 2021-04-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens verksamhetsberedning
  Paragrafer§§ 12-14
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 27. Kommunfullmäktige 2021-04-29
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde på Halmstad Arena torsdagen den 29 april 2021 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. I Stora hallen finns en läktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Allmänhetens fråga om bullerproblem
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Valärenden; 3) Anmälningsärenden; 4) Årsredovisning för de kommunala bolagen 2020; 5) Årsredovisning för Laholmsbuktens VA AB 2020; 6) Nämndernas verksamhetsberättelser 2020; 7) Årsredovisning för Halmstads kommun 2020; 8) Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2020; 9) Kommunfullmäktiges plan för vatten, dricksvatten och avlopp (vatten och VA); 10) Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda; 11) Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige; 12) Slutredovisning av Halmstad hamn färjeterminal samt godkännande av investeringskostnad; 13) Motion om progressiva vattenavgifter; 14) Motion om att utöka Fritidsbankens verksamhet

  Halmstad den 21 april 2021

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 28. Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021-04-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan
  Paragrafer§§ 25-46
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarkansliets kansli, Rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

Vad visar vi på anslagstavlan?

Varje kommun ska enligt lag ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras en dag innan mötet.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.