• Halmstads webbplatser

Protokoll och sammanträden

Alla nämnder för protokoll över sina sammanträden. I protokollen finns information om vilka ärenden som har behandlats under sammanträdet och vilka beslut som har fattats.

Kortfakta om sammanträden

Vanligtvis har nämnderna och kommunfullmäktige sammanträden en gång i månaden. Före sammanträdet görs en dagordning, den beskriver vilka ärenden som ska tas upp på sammanträdet.

Protokoll från sammanträdena är offentliga. Du hittar protokollet några dagar efter sammanträdet. I protokollet står vilka beslut som fattats och bakgrunden till dessa.