• Halmstads webbplatser

Organisation och styrning

Halmstads kommun styrs av politiker i nämnder och styrelser. Till sin hjälp har de en organisation med anställda som ska utföra de politiska uppdragen som lämnas i olika typer av beslut och leds av en kommundirektör.