• Halmstads webbplatser

Barn- och ungdoms­förvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med lärande och utveckling för barn och elever. Det är kommunens största förvaltning.

Ansvarsområden

Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för att alla barn och elever i kommunen har tillgång till en likvärdig och kvalitativ utbildning och omsorg inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, kulturskola och teknikskola.

Verksamheten omfattar cirka:

 • 4 800 barn i kommunal förskola
 • 10 800 elever i kommunal grundskola och anpassad grundskola
 • 4 100 barn i kommunala fritidshem
 • 2 200 barn i kulturskolans verksamhet

Det finns ca 70 kommunala förskolor och 31 kommunala grundskolor, varav 29 med fritidshem. Inom Halmstads kommun finns cirka 850 (15,0 %) barn i fristående förskola, cirka 1 300 (10,7 %) elever inom fristående grundskolor och cirka 300 (6,8 %) i fristående fritidshem.

Ansvarig nämnd

Barn- och ungdomsnämnden

Antalet anställda

Cirka 3 300 anställda.

Förvaltningschef

Dennis Hjelmström

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

 • Förskola och pedagogisk omsorg
 • Grundskola, anpassad grundskola och fritidshem
 • Kulturskola
  Chef: Peter Bäckström
 • Teknikskolan Komtek
  Chef: Bob de Vries
 • Resurscentrum Kärnhuset
  Chef: Mattias Hoffert
 • Stöd och utveckling:
  • Ekonomiavdelningen
   Chef: Maria Gellert
  • HR-avdelningen
   Chef: Alexandra Almén
  • Kvalitetsavdelningen
   Chef: Fredrik Landelius
  • Planeringsavdelningen
   Chef: Stefan Agmarken