Bygg- och miljö­förvaltningen

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar bland annat bygglov, miljö- och hälsoskyddsfrågor och tillståndsprövning.

Ansvarsområden

 • Bevilja bygglov, pröva bygganmälan och lämna förhandsbesked.
 • Kommunens kartverk, utstakningar av hus och samverkan med Lantmäteriet vid fastighetsbildningar.
 • Tillsyn inom bland annat vattenförsörjning, avloppsförsörjning, miljöskydd och livsmedel.
 • Serveringstillstånd och tillsyn på serveringsställen i kommunen.

Ansvariga nämnder

Byggnadsnämnden och miljönämnden.

Antalet anställda

Cirka 105 anställda.

Förvaltningschef

Anders Thorén
anders.thoren@halmstad.se

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

Administrativa avdelningen

Ansvarar för IT, registratur, arkiv och energi- och klimatrådgivning.

Bygga, bo och miljöavdelningen

Bygga, bo och miljöavdelningen ansvarar för frågor om bygglov och bygganmälan samt tillsyn över olovligt byggande och kontroll av behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar avdelningen för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Avdelningen är en tillstånds- och tillsynsmyndighet för alkohol och tobak.

Geografisk information

Avdelningen ansvarar för grundläggande geografisk information samt frågor kring fastighetsbildning och lantmäteri i samband med stadsbyggnad.

Stab

Staben ger strategiskt stöd åt förvaltningschefen samt ansvarar för övergripande frågor rörande bygg- och miljöförvaltningens verksamhet.

Reception och öppettider

Kungsgatan 12, 302 45 Halmstad
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Öppettider 3 / 2022

 • måndag 17 januari 09.00–15.00
 • tisdag 18 januari 09.00–15.00
 • onsdag 19 januari 09.00–15.00
 • torsdag 20 januari 09.00–15.00
 • fredag 21 januari 09.00–15.00
 • lördag 22 januari Stängt
 • söndag 23 januari Stängt