• Halmstads webbplatser

Bygg- och miljö­förvaltningen

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar bland annat bygglov, miljö- och hälsoskyddsfrågor och tillståndsprövning.

Ansvarsområden

  • Bevilja bygglov, pröva bygganmälan och lämna förhandsbesked.
  • Kommunens kartverk, utstakningar av hus och samverkan med Lantmäteriet vid fastighetsbildningar.
  • Tillsyn inom bland annat vattenförsörjning, avloppsförsörjning, miljöskydd och livsmedel.
  • Serveringstillstånd och tillsyn på serveringsställen i kommunen.
  • På förvaltningen finns även Halmstads kommuns kartförsörjning där bland annat kartframställning, GIS och mätningsverksamhet ingår i uppdraget.
  • KLM, kommunens lantmäterimyndighet som ansvarar för fastighetsbildning och fastighetsbestämning inom Halmstads kommun.

Ansvariga nämnder

Byggnadsnämnden och miljönämnden.

Antalet anställda

Cirka 105 anställda.

Förvaltningschef

Karin Gjörtler

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

Förvaltningen verksamhet sköts övergripande av förvaltningschef med stödfunktioner samt tre avdelningar med olika ansvarsområden utifrån nämndernas uppdrag:

  • Verksamhetsstöd och rådgivning
  • Bygg- och kartavdelningen
  • Miljöavdelningen

Besöksadress för bokade besök

Kungsgatan 12, 302 45 Halmstad
Visa på karta Länk till annan webbplats.

För allmänna ärenden och obokade besök