Bygg- och miljö­förvaltningen

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar bland annat bygglov, miljö- och hälsoskyddsfrågor och tillståndsprövning.

Ansvarsområden

 • Bevilja bygglov, pröva bygganmälan och lämna förhandsbesked.
 • Kommunens kartverk, utstakningar av hus och samverkan med Lantmäteriet vid fastighetsbildningar.
 • Tillsyn inom bland annat vattenförsörjning, avloppsförsörjning, miljöskydd och livsmedel.
 • Serveringstillstånd och tillsyn på serveringsställen i kommunen.
 • På förvaltningen finns även Halmstads kommuns kartförsörjning där bland annat kartframställning, GIS och mätningsverksamhet ingår i uppdraget.
 • KLM, kommunens lantmäterimyndighet som ansvarar för fastighetsbildning och fastighetsbestämning inom Halmstads kommun.

Ansvariga nämnder

Byggnadsnämnden och miljönämnden.

Antalet anställda

Cirka 105 anställda.

Förvaltningschef

Anders Thorén

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

Förvaltningen verksamhet sköts övergripande av förvaltningschef med stödfunktioner samt tre avdelningar med olika ansvarsområden utifrån nämndernas uppdrag:

 • Verksamhetsstöd och rådgivning
 • Bygg- och kartavdelningen
 • Miljöavdelningen

Reception och öppettider

Kungsgatan 12, 302 45 Halmstad
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Öppettider 26 / 2022

 • måndag 27 juni 09.00–15.00
 • tisdag 28 juni 09.00–15.00
 • onsdag 29 juni 09.00–15.00
 • torsdag 30 juni 09.00–15.00
 • fredag 01 juli 09.00–15.00
 • lördag 02 juli Stängt
 • söndag 03 juli Stängt