• Halmstads webbplatser

Hallands Hamnar Halmstad AB

Hallands Hamnar AB är ett bolag som samägs av Halmstads och Varbergs kommuner för helhetslösningar inom områdena hamn, terminal och transporttjänster.

Hallands Hamnar Halmstad AB äger tillsammans med Hallands Hamnar Varberg AB 50 procent vardera av bolaget Hallands Hamnar AB och är ett logistikföretag. Tillsammans är hamnarna regionens logistikcentrum och bland Sveriges tio största hamnar. Deras syfte är att stärka den regionala utvecklingen. 

Ansvarig

Carl-Henrik Hägg, tillförordnad vd