• Halmstads webbplatser

Förvaltningar

Halmstads kommun har tio förvaltningar, alla med sitt eget verksamhetsområde och deras verksamheter finns i alla delar av samhället. Varje förvaltning styrs av en politiskt tillsatt nämnd.