Vanliga frågor och svar

 • Finns det några lediga tomter i kommunen?


 • Vad ska jag tänka på när jag söker bygglov?


  Ta till en början reda på vilka bestämmelser som gäller för fastigheten. Till exempel omfattas fastigheten av en detaljplan som styr bland annat hur stort du får bygga. I den kan finnas bestämmelser som reglerar användning, byggnadsarea, byggnadshöjd, antal våningar och ofta avstånd till tomtgränser.Handlingar som ska bifogas i din ansökan 
 • Vad är det för signal som hörs i stan?


  Det är utomhuslarmet VMA, "viktigt meddelande till allmänheten". Signalen testas fyra gånger om året: den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00, följt av larmsignalen "faran över".Hör du signalen någon annan tid ska du ta skydd inomhus. För att få information om vad som hänt, besök halmstad.se eller lyssna på radio.
 • Årlig inkomstkontroll för barnomsorgsavgift?


  Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem? Dina lämnade inkomstuppgifter kontrolleras i efterhand. Kontrollen sker genom att jämföra den inkomstuppgift som du lämnat och är registrerad hos Halmstads kommun med den inkomst du hade under året enligt Skatteverkets register. Här kan du läsa mer om inkomstkontrollen och vanliga frågor och svar.
 • När sopas gatorna i kommunen?


  Höst
  Under hösten rensar vi upp löv för att förbereda inför vintern. Vi har många områden som ska hanteras och kan inte säga när vi sopar eller i vilken ordning. Vi försöker variera ordningen så att samma områden inte alltid kommer sist. Gång- och cykelbanor samt backarna vid exempelvis sjukhuset prioriteras och sopas rent flertalet gånger. Lövrensningen under hösten är också självklart väderberoende. Tänk på att lövsamlingar i våra rabatter fungerar som ett naturligt skydd och näring och tas av den anledningen inte bort.

  Vår
  Under våren sopas alla gator i Halmstads kommun. När sopningen inleds beror på vädret. Först städas centrum och busshållplatser, därefter cykelbanor och ytterområden. Den flis som vi halkbekämpat med under vintern plockas upp och på köpet försvinner även mycket löv och gammalt skräp.

  Under drygt två månader pågår arbetet med att rengöra Halmstads kommun. Allt ska vara färdigt senast 31 maj. Sex personer i driftsorganisationen har hjälp av både sopmaskin, traktorer och lövblåsare i arbetet. Alla gator i ett område tas inte alltid på samma gång. Den maskin som passar bäst på respektive gata används och det betyder att en del gator kan sopas i mars, medan andra i samma område sopas i april.

 • Vilket stöd kan jag få som anhörig?