Driftinformation

Vanliga frågor och svar

 • När töms min soptunna?


 • När får jag besked om Sommarkraft 2017?


  Om du har ansökt om Sommarkraft ska du ha fått besked via den mejladress du angav i ansökan, i mejlet står det om du fått en placering eller inte. Du som inte får något erbjudande i samband med detta står kvar som reserv. Den 27 maj ska du senast ha svarat om du vill ha jobb eller ej. Platser som är lediga kommer att lottas ut till reserverna.
 • Årlig inkomstkontroll för barnomsorgsavgift?


  Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem? Dina lämnade inkomstuppgifter kontrolleras i efterhand. Kontrollen sker genom att jämföra den inkomstuppgift som du lämnat och är registrerad hos Halmstads kommun med den inkomst du hade under året enligt Skatteverkets register. Här kan du läsa mer om inkomstkontrollen och vanliga frågor och svar.
 • När är det utspring för studenterna?


  Fredagen den 9 juni 2017 arrangeras traditionellt utspring för studenterna i åk 3 på gymnasiet. Tider för utspring:
  • 12.00 Sannarpsgymnasiet
  • 12.30 Kattegattgymnasiet
  • 12.30 Sturegymnasiet
  Samlad information om årets student hittar du här.
 • Finns det några lediga tomter i kommunen?


 • Hjälper kommunen till med störande fåglar?


  Närgångna och aggressiva fåglar som kajor och måsar är ett problem. Under perioden 1 april-31 juli är fåglarna fredade enligt jaktlagen. Det är fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder om det föreligger risk eller olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken (9 kap). Kommunen hjälper inte enskilda fastighetsägare att ta bort bon, ägg eller fågelungar.