• Ett litet jordklot på ett höstlöv hålls varsamt i två kupade händer.

  EKO-dagen nu på lördag!

  Massor av inspirerande workshops, föredrag och utställningar på Stadsbiblioteket kl. 10.00–16.00.
 • Höstlovsaktiviteter

  Höstlov!

  Harry Potter fan-days, LAN, teater, nybörjarskate, halloweenpyssel, parkour och mycket mer. Vi har samlat hela utbudet här!
 • Läs mer om årlig inkomstkontroll

  Årlig inkomstkontroll

  Varje år kontrolleras de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen lämnat in för att se om du betalt för mycket eller för lite i avgift. Läs mer om den årliga inkomstkontrollen.

Vanliga frågor och svar

 • Vikariera inom förskola och skola


 • Vad är inkomstkontroll?


  Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem? Dina lämnade inkomstuppgifter kontrolleras i efterhand. Kontrollen sker genom att jämföra den inkomstuppgift som du lämnat och är registrerad hos Halmstads kommun med den inkomst du hade under året enligt Skatteverkets register. Här kan du läsa mer om inkomstkontrollen och vanliga frågor och svar.
 • Medborgarlöften


  Medborgarlöften är ett nytt sätt att arbeta brottsförebyggande. Kommunen kommer tillsammans med polisen fram till konkreta åtgärder som ska leda till att invånare i Halmstad känner sig tryggare och att brottsligheten minskar. Om du vill vara med och påverka är du välkommen att svara på några frågor. Fyll i formuläret här.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade


  Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.
  MiljöfordonKommunfullmäktige har beslutat att utfärdandet av parkeringstillstånd för miljöbilar upphör från och med den 1 mars 2015. Redan utfärdade tillstånd gäller till utgångsdatum.Du kan vända dig till kommunen för att få hjälp med din ansökan. Ring 035-13 70 00 eller e-posta till direkt@halmstad.se.
 • Hur bekräftar jag faderskap?


  När ett par som inte är gifta får barn, får familjerättsenheten veta det via folkbokföringen och kontaktar modern via brev. Hon kan då välja att skicka tillbaka uppgifter om fadern via brev eller att fylla i formuläret om faderskap på webben. Det går bra att fylla i formuläret innan barnet är fött. Efter det blir föräldrarna kontaktade för att boka tid för att bekräfta faderskapet på familjerättsenheten. Båda föräldrarna behöver ha giltig legitimation med sig vid besöket.

 • Hur söker man fritidsbidrag?