• Halmstads webbplatser

Stor biltvättarhelg 27–28 april

Nu på vårkanten vill många tvätta bilen. Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Detta är skadliga för både människa och miljö, och dessutom svåra för naturen att bryta ner.

Den 27-28 april är det den stora biltvättarhelg och vi vill uppmana alla att tvätta bilen miljövänligt och inte hemma på gatan eller garageuppfarten. Ur miljösynpunkt är det mycket bättre att använda en automatisk biltvätt eller en gör-det-själv-hall med rening och oljeavskiljare.

Om du bor i ett vattenskyddsområde är det extra viktigt att inte tvätta bilen hemma på gården eftersom vattnet kan rinna ner i dagvattnet . Vattenskyddsområde är till för att säkra att dricksvattnet inte förorenas.

Läs mer om hur du tvättar bilen rätt.