• Halmstads webbplatser

Tvätta bilen rätt

Bästa sättet att tvätta bilen utan att skada miljön är i en fordonstvätt som är utrustad med en reningsanläggning.

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller garageuppfarten. Det är inte bra för miljön, eftersom det smutsiga vattnet innehåller oljerester, tungmetaller och andra kemikalier. Beroende på var man tvättar sin bil kan tvättvattnet hamna i naturen, grundvattnet eller närmaste vattendrag och skada växt-och djurlivet.

Biltvätt räknas som miljöfarlig verksamhet

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.

Tvätta bilen i en biltvätt eller gör-det-själv-hall

Det bästa är att istället tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall. Där passerar vattnet ett reningsystem som samlar upp kemikalier och olja.

Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade bilschampon och avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.

När du tvättar din bil i en automatisk biltvätt ska du kunna lita på att endast miljöanpassade tvättkemikalier används och att tvättvattnet renas tillräckligt innan det släpps ut till spillvattennätet.

Välj miljömärkta produkter

När du tvättar din bil ska du använda miljömärkta rengöringsmedel och avfettningsmedel, till exempel miljömärkning med Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman. Naturskyddsföreningen har en lista över godkända fordonstvättmedel eller särskilda avfettningsmedel. För mer information se Naturskyddsföreningens webbplats om Länk till annan webbplats.kemikaliesvepet Länk till annan webbplats..