• Halmstads webbplatser

Tomgångs­körning högst en minut

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan orsaka hälsobesvär. Därför får du inte låta ditt motorfordon gå på tomgång mer än 1 minut.

Regeln finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Den gäller dig som kör moped, motorcykel, traktor, lyftkran eller andra fordon med förbränningsmotor.

Fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar, är undantagna från regeln.

Om trafiken gör att du måste stanna, exempelvis i en trafikkö, får du har bilen på tomgång längre än 1 minut. Vid en järnvägsövergång däremot gäller regeln om max 1 minut.

Om du inte följer regeln för tomgångskörning kan du få böter.