Tomgångs­körning högst en minut

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan orsaka hälsobesvär. Därför får du inte låta ditt motorfordon gå på tomgång mer än 1 minut.

Om du kör på tomgång längre än 1 minut kan du få böter.

Det gäller alla fordon med förbränningsmotor, till exempel moped, motorcykel, bil eller lyftkran. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.