• Halmstads webbplatser

Luften i Halmstad

Luften i Halmstad är generellt bra. För att kontrollera luftkvaliteten görs mätningar av luftföroreningar i Halmstads tätort.

Hur är luften just nu?

Mätstationen i Halmstad finns på södra sidan av Viktoriagatan. Här mäts kvävedioxid och partiklar i gatumiljön. Du kan se timmedelvärden och dygnsmedelvärden av mätningarna som görs i realtid.

Aktuell luftkvalitet i Halmstad