Luften i Halmstad

Luften i Halmstad är generellt bra. För att kontrollera luftkvaliteten görs mätningar av luftföroreningar på två platser i Halmstads tätort. En mätstation finns ovan tak och en i gatunivå.

Hur är luften just nu?

Du kan se timmedelvärden och dygnsmedelvärden av mätningarna som görs i realtid.

Aktuell luftkvalitet i Halmstad

Mätstationer

Mätstationen mellan Halmstads teater och Rådhuset används för att mäta bakgrundsnivån av kvävedioxid och marknära ozon i innerstan.

På södra sidan av Viktoriagatan finns den andra mätstationen och här mäts även kvävedioxid och partiklar i gatumiljön.

Rådhusets tak finns också en åtta meter hög vädermast och här samlar vi in väderdata via en vindmätare och en solstrålningsgivare. Vid foten av masten finns en temperatur- och fuktighetsgivare.