• Halmstads webbplatser

Felanmälan

Vill du anmäla något som är trasigt eller fel, gör du det enkelt via vår tjänst för felamälan. Självklart kan du också ringa kommunen på 035‑13 70 00.

Fel du kan anmäla till oss

 • Avfall, återvinning eller vattenläcka
 • Badplatser, lekplatser, motionsspår och parker
 • Belysning
 • Fotbollsplaner
 • Trafik, gator, gång- och cykelbanor
 • Parkering
Gör en felanmälan

Fel på eller i byggnader som förvaltas av kommunen

Exempel:

 • För-, grund- och gymnasieskolor
 • Mötesplatser för unga (fritidsgårdar)
 • Äldreboende
 • Gruppbostäder
 • Bibliotek
 • Bad- och idrottsbyggnader
Gör en felanmälan av fastighet

Att tänka på

Var så specifik du kan när du gör din felanmälan. Vi behöver veta exakt adress eller plats för att kunna åtgärda problemen fortast möjligt. Vi behöver också en bra beskrivning av vad som är trasigt. Är felet akut? Är det helg eller kväll?

Akuta ärenden

Har du ett akut ärende ringer du 035‑13 70 00 där du kan få hjälp dygnet runt. Efter klockan 17.00 kopplas samtalen vidare till SOS. Som akuta ärenden räknas sådant som kan innebära en olycksrisk exempelvis saknade brunnslock och stora hål i gatan.

Har du synpunkter på kommunens verksamheter, service eller tjänster? Använd dig istället av säg vad du tycker — synpunkter och förslag så hamnar ditt ärende rätt.