Cykla i Halmstad

Det finns bra skäl att cykla istället för att välja andra färdsätt. Det är billigt, ger motion och är bra för miljön. Kommunen satsar på att bygga snabba supercykelstråk för arbetspendling. Vi driver också kampanjer och projekt för att få fler att upptäcka fördelarna med att cykla. Här kan du läsa om cykelbanor och parkeringar, cykelpumpar, bortforslade cyklar och utmärkelsen "Cykelvänlig arbetsplats".

Cykelbanor och superstråk

Du som vill ta dig fram i Halmstad har ett väl utbyggt cykelvägnät, med över 29 mil cykelbanor att nyttja. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att välja cykeln som färdmedel.

Vi arbetar ständigt för att förbättra förutsättningarna för dig som cyklist. Det gäller både nybyggnation av cykelbanor, trafiksäkring av passager och förbättring av servicen med exempelvis fler cykelställ.

Superstråk

I Halmstad finns så kallade superstråk. De går från tätortens bostadsområden till centrum och andra välbesökta områden i Halmstad. Fokus ligger på framkomlighet, trafiksäkerhet, och trygghet. På stråken finns bra belysning och beläggning, och underhållet prioriteras både sommar- och vintertid. När det snöar är det just superstråken som plogas först.

På många ställen är superstråken uppdelade med en del för cyklister och andra delen för gående. När stråken passerar korsningar med biltrafik är passagerna upphöjda för att öka säkerheten för cyklisterna. Längs flera av de större huvudgatorna kan du cykla på båda sidor om vägarna, vilket minskar behovet att korsa vägen.

Karta över cykelbanor

Cykelpumpar

Runt om i Halmstads kommun finns det cykelpumpar där du snabbt och enkelt kan pumpa din cykel utan kostnad. Ibland behöver du låna ett munstycke från den som tillhandahåller pumpen, ibland är det bara att pumpa på.

Actic, Halmstad centrum

Vid Actic i anslutning till Badhusparken finns en cykelpump.

Centralstationen

Vid centralstationen finns en cykelpump, i anslutning till cykelparkeringen i den nordvästra delen av stationsområdet, dvs nära gångbron över till regionbussterminalen.

Enslövsvägen

Vid cykelhandlaren Big BC Cykel på Enslövsvägen 14 finns en cykelpump, till höger om entrén.

Frennarpsvägen

Vid OK Q8-stationen på Frennarpsvägen 2, strax öster om Halmstad Arena, finns en cykelpump på gaveln mot Växjövägen.

Frösakull

Vid ICA-butiken i Frösakull, Kungsvägen 35, finns en cykelpump, precis till vänster om butikens entré.

Gamletullsgatan

Vid cykelhandlare Cykelhalland på Gamletullsgatan 10 finns en cykelpump på vänster sida av butikens entrédörr.

Järnvägsleden

Vid Statoil-stationen på Söndrumsvägen 25 finns en cykelpump, till höger om butikens entré och intill infarten till biltvätten.

Järnvägsparken

Vid Järnvägsparken finns en kommunal cykelpump i anslutning till den cykelparkering som ligger tvärs över Stationsgatan från Centralstationen.

Laholmsvägen

Vid OK Q8-stationen på Laholmsvägen 206 finns en cykelpump till höger om butikens entré.

Sannarp

Vid Statoil-stationen på Växjövägen 70, precis öster om Halmstad Arena, finns en cykelpump mellan butiken och parkeringen till Halmstad Arena.

Stora torg

Vid Stora torg finns en kommunal cykelpump i anslutning till den stora cykelparkeringen. Pumpen finns i korsningen Storgatan–Brogatan.

Söndrum

Vid ICA-butiken i Söndrum, Jutaplatsen 3, finns en cykelpump, i närheten av butikens cykelparkering.

Östra Lyckan

Vid Rima cyklar, Östra lyckan 6, finns cykelpump på vänster sida om butikens entrédörr.

Hitta cykelparkering

Cykelvänlig arbetsplats

"Cykelvänlig arbetsplats" är en utmärkelse till arbetsplatser som uppmuntrar och gör det lätt för sina anställda att välja cykeln. Att cykla är ekonomiskt, miljövänligt och bra för hälsan.

Varje år uppmärksammas tre arbetsplatser i kategorierna Årets cykelvänligaste arbetsplats, Årets raket och Årets nykomling.

Alla arbetsplatser i Halmstad är välkomna att delta. Det kan vara privata företag, kommunala eller offentliga verksamheter, föreningar och organisationer. Cykelvänlig arbetsplats vänder sig till arbetsplatser, inte mot enskilda anställda. Om din arbetsplats inte är med i dagsläget, ta upp frågan med ansvarig på din arbetsplats.

Anmäl din arbetsplats till "Cykelvänlig arbetsplats"

Cykelräkning

Kommunen räknar cyklister som passerar Halmstads centrala broar. Du kan dagligen se antal cyklister vid varje bro. Det finns även en räknepunkt vid Frösakull som ingår som punkt i Kattegattleden.

Vid Slottsbron är cykelräknarna kopplade till en cykelbarometer där alla kan se hur många cyklister som passerat under dagen. Anledningen att barometern står vid Slottsbron är för att tydliggöra cyklisterna även för bilisterna.

Bortforslade cyklar

Framkomligheten i stadskärnan är begränsad och felparkerade och övergivna cyklar innebär ofta problem för tillgängligheten. För att öka framkomlighet och säkerhet forslar kommunen bort övergivna cyklar.

Felparkerade, långtidsparkerade och övergivna cyklar samlas in med jämna mellanrum.

Misstänker du att din cykel har blivit bortforslad av kommunen ska du kontakta polisen och meddela ramnummer, plats och tid då den försvann. Efter tre månader tilldelas cykeln kommunen. De cyklar som klassas som fordonsvrak tilldelas kommunen direkt.