• Halmstads webbplatser

Cykla i Halmstad

I Halmstads kommun finns det över 290 kilometer cykelväg. Det ska vara lätt att välja cykeln både till jobbet, skolan och på fritiden. Med fler och nöjdare cyklister kan Halmstad fortsätta växa, med renare luft, bättre hälsa och mindre klimatpåverkan. Här kan du läsa om cykelbanor och parkeringar, cykelpumpar, bortforslade cyklar och annat.

Cykelbanor och superstråk

Det ska vara tryggt och enkelt att cykla i Halmstad. Därför bygger vi nya cykelvägar, förbättrar beläggning för att öka komforten och bygger trafiksäkra passager där du kan korsa bilväg. Cykelnätet består två typer av cykelbanor.

Superstråk

I Halmstad finns så kallade superstråk. På superstråken cyklar du på belyst vägar med gott om plats då cykelbanan ofta är separerad från gångtrafikanter och cykelbanan är extra bred. När stråken passerar korsningar med biltrafik är passagerna upphöjda för att öka säkerheten för cyklisterna. Längs flera av de större huvudgatorna kan du cykla på båda sidor om vägarna, vilket minskar behovet att korsa vägen. Superstråken är Halmstads prioriterade pendlingsstråk där framkomligheten ska vara extra bra och där underhåll och beläggning prioriteras. När det snöar är det superstråken som plogas allra först.

Cykelbanor

Övriga cykelbanor håller också en god standard men som cyklist får du samsas med gångtrafikanter. På vissa sträckor samsas cyklisterna på en blandtrafikgata.

Karta över cykelbanor

Cykelpumpar

Runt om i Halmstads kommun finns det cykelpumpar där du snabbt och enkelt kan pumpa din cykel utan kostnad. Ibland behöver du låna ett munstycke från den som tillhandahåller pumpen, ibland är det bara att pumpa på.

Actic, Halmstad centrum

Vid Actic i anslutning till Badhusparken finns en cykelpump.

Centralstationen

Vid centralstationen finns en cykelpump, i anslutning till cykelparkeringen i den nordvästra delen av stationsområdet, dvs nära gångbron över till regionbussterminalen.

Enslövsvägen

Vid cykelhandlaren Big BC Cykel på Enslövsvägen 14 finns en cykelpump, till höger om entrén.

Frennarpsvägen

Vid OK Q8-stationen på Frennarpsvägen 2, strax öster om Halmstad Arena, finns en cykelpump på gaveln mot Växjövägen.

Frösakull

Vid ICA-butiken i Frösakull, Kungsvägen 35, finns en cykelpump, precis till vänster om butikens entré.

Gamletullsgatan

Vid cykelhandlare Cykelhalland på Gamletullsgatan 10 finns en cykelpump på vänster sida av butikens entrédörr.

Järnvägsleden

Vid Statoil-stationen på Söndrumsvägen 25 finns en cykelpump, till höger om butikens entré och intill infarten till biltvätten.

Järnvägsparken

Vid Järnvägsparken finns en kommunal cykelpump i anslutning till den cykelparkering som ligger tvärs över Stationsgatan från Centralstationen.

Laholmsvägen

Vid OK Q8-stationen på Laholmsvägen 206 finns en cykelpump till höger om butikens entré.

Sannarp

Vid Statoil-stationen på Växjövägen 70, precis öster om Halmstad Arena, finns en cykelpump mellan butiken och parkeringen till Halmstad Arena.

Stora torg

Vid Stora torg finns en kommunal cykelpump i anslutning till den stora cykelparkeringen. Pumpen finns i korsningen Storgatan–Brogatan.

Söndrum

Vid ICA-butiken i Söndrum, Jutaplatsen 3, finns en cykelpump, i närheten av butikens cykelparkering.

Östra Lyckan

Vid Rima cyklar, Östra lyckan 6, finns cykelpump på vänster sida om butikens entrédörr.

Hitta cykelparkering

Cykelräkning

Kommunen räknar cyklister som passerar Halmstads centrala broar. Du kan dagligen se antal cyklister vid varje bro. Det finns även en räknepunkt vid Frösakull som ingår som punkt i Kattegattleden.

Vid Slottsbron är cykelräknarna kopplade till en cykelbarometer där alla kan se hur många cyklister som passerat under dagen. Anledningen att barometern står vid Slottsbron är för att tydliggöra cyklisterna även för bilisterna.

Bortforslade cyklar

Felparkerade och övergivna cyklar innebär ofta problem för tillgängligheten. Därför samlas felparkerade, långtidsparkerade och övergivna cyklar in med jämna mellanrum.

Misstänker du att din cykel har blivit bortforslad av kommunen ska du kontakta polisen och meddela ramnummer, plats och tid då den försvann. Efter tre månader tilldelas cykeln kommunen. De cyklar som klassas som fordonsvrak tilldelas kommunen direkt.

Cykelfilm om fördelarna med att cykla

Bild från cykelfilm. Klicka på bilden för att komma till filmen.