Cistern med brandfarlig vätska

Om du lagrar mer än 1000 liter brandfarlig vätska, till exempel diesel eller villaolja, i en tank eller cistern så måste du anmäla detta till kommunen. Bor du i ett vattenskyddsområde ska du anmäla redan vid 250 liter.

Anmäl installation av cistern

Om du planerar att installera en cistern större än 1 kubikmeter (1000 liter) för eldningsolja, diesel eller annan brandfarlig vätska, så ska du anmäla det till kommunen senast fyra veckor innan.

Om cisternen är inom vattenskyddsområde, ska du anmäla redan från 250 liter brandfarlig vätska. Eventuellt tas en avgift ut för handläggning av anmälan av oljecistern inom vattenskyddsområden.

Se om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde på länsstyrelsens informationskartalänk till annan webbplats.

Anmäl installation av cistern med brandfarlig vätska

Kontrollera din oljecistern regelbundet

För att skydda miljön från läckage måste cisterner som är 1 m³ eller större kontrolleras regelbundet. Det är den som äger cisternen som ansvarar för att kontrollerna utförs. Alla kontroller ska utföras av företag som är ackrediterade av SWEDAClänk till annan webbplats. Efter att kontrollen är gjort ska du lämna en kopia på kontrollrapporten till kommunen.

Kontrollerna ska göras med 6 eller 12 års intervall beroende på om cisternen har korrosionsskydd eller inte.

Sekundärt skydd

I vissa fall krävs sekundärt skydd av cisternen, till exempel invallning eller dubbelmantling, som samlar upp eventuellt läckage och hindrar det från skada miljön. Det gäller exempelvis inom flera vattenskyddsområden.

Kommunen kan i vissa fall ge dispens från kravet på sekundärt skydd för cisterner inomhus.

Att ta en cistern ur bruk

När du inte längre ska använda en cistern ska du tömma och rengöra den. Cisternen bör sedan tas bort eller fyllas med sand. Kontakta gärna kommunen om du är osäker på hur du ska göra. Det är viktigt att även påfyllningsrören tas bort så att den inte kan fyllas på av misstag.

Anmäl cistern som tas ur bruk