Cistern med brandfarlig vätska – lämna information

Här kan du lämna information till kommunen om du ska lagra mer än 1 000 liter brandfarlig vätska, till exempel diesel eller villaolja, i en tank eller cistern. Bor du i ett vattenskyddsområde ska du informera redan vid lagring av 250 liter. Här kan du även lämna information när du tar en cistern eller tank ur bruk.

Allra först

Innan du fyller i uppgifterna i vår e-tjänst, läs vår information om hantering av cistern för brandfarlig vätska och om vad du ska tänka på att bifoga när du lämnar information.

Lämna informationen i god tid, senast fyra veckor innan installationen startar. Information om att du tagit en cistern ur bruk ska lämnas efter avslutad användning.

Lämna information om cistern med brandfarlig vätska