• Halmstads webbplatser

Trädbeskärning och gallring på kommunens mark – lämna önskemål

Här kan du lämna in önskemål om gallringar, röjningar eller mindre beskärningsåtgärder på träd och buskar som står på kommunens mark.

Utgör trädet en omdelbar risk för liv och egendom, kontakta kommunen.

Lämna förslag om trädfällning och beskärning

Handläggningstid

Ärenden och uppdrag om träd och växtlighet hanteras utefter en prioriteringsordning. Handläggarna går igenom denna typ av önskemål med jämna mellanrum. Därför kan det dröja upp till tre månader innan ditt ärende handläggs.