• Halmstads webbplatser

Eget avlopp – anmäl eller ansök om tillstånd

Här kan du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för en enskild avloppsanläggning.

Ansök om eller anmäl enskilt avlopp

Att bifoga med din ansökan eller anmälan

  • Kopia av servitut (om anläggningen placeras utanför den egna fastigheten).
  • Situationsplan där bland annat avloppsanläggningens placering och delar har markerats (format: png, pdf, jpeg eller jpg.) Om du inte har någon situationsplan över din fastighet kan du använda dig av kommunens karttjänst Länk till annan webbplats..
  • Fullmakt om du är en entreprenör eller en av flera fastighetsägare.

Du kan även behöva bifoga lägganvisning, typritning och skötselanvisningar.

Att beskriva i din ansökan eller anmälan

Handläggningen av din ansökan eller anmälan kan påbörjas först när uppgifterna är kompletta. Det innebär att du behöver beskriva:

  • förhållandena på platsen: markens förutsättningar, närhet till dricksvattenbrunnar, bergvärmebrunnar eller eventuell jordvärmeanläggning och avstånd till vattendrag
  • anläggningens samtliga delar.

När du har skickat in

Kommunen går igen om din ansökan eller anmälan. Du blir kontaktad om vi har frågor. Ett beslut skickas till din postadress senast 25 dagar efter att du har lämnat in en komplett anmälan eller ansökan.

Avgifter för ansökan och anmälan

Avgifter för ansökan och anmälan

Avgift 2023

Kronor

Ansökan om tillstånd för ett hushåll

10 800

Anmälan för ett hushåll

8 100

Ansökan för enbart sluten tank

5 400

Ansökan för tre eller flera hushåll

timavgift

Timavgiften för 2023 är 1 350 kronor.

Om arbetet med din anmälan eller ansökan överskrider tiden för den fasta avgiften får du betala timavgift.

Vi behöver veta vem du är

För att använda e-tjänsten nedan behöver du legitimera dig. Kommunen kan då vara säker på vem som har lämnat uppgifterna och på att vi ger återkoppling till rätt person. Du legitimerar dig genom att logga in med bank-id eller motsvarande.

Om du inte har bank-id och behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.