• Halmstads webbplatser

Seniorboende – ansök om lägenhet i Janne & Aurelia Nilssons stiftelse

Här kan du ställa dig i bostadskön till seniorlägenheterna på Åkersgränd 8 och 10 samt på Nordbanegatan 41 i Halmstad.

Innehåll

Du kan ställa dig i bostadskön innan du fyllt 55 år. Senast den dag då hyreskontraktet börjar gälla, måste mågon av er som ska bo i lägenheten ha fyllt 55 år.

Ansök om lägenhet