• Halmstads webbplatser

Installera värmepump – gör anmälan och ansök om tillstånd

Här anmäler och ansöker du om tillstånd för att installera en värmepump. Anmälan gäller värmepump för mark, grund- eller ytvatten.

Anmäl och ansök om tillstånd för värmepump

Detta ska anmälan och ansökan innehålla

  • Situationsplan som visar: placering av borrhål, tomtgränser, läge och avstånd till eventuella dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från platsen där du ska borra.
  • Information om värmepumpen. Bland annat köldmedium och köldbärare. Installatören kan oftast hjälpa dig med dessa frågor
  • Om värmepumpen hamnar inom vattenskyddsområde behöver du bifoga säkerhetsdatablad för köldbärarvätska.
  • Om du tänker borra närmare än 10 meter från din grannes fastighetsgräns krävs ett grannyttrande. Kontakta kommunen för att få en blankett. Vi kan också ta kontakt med din granne, men det kan förlänga handläggningstiden.

Efter handläggning får du ett beslut med villkor och avgift för handläggningen. Det är viktigt att installatören och borrentreprenören får ta del av beslutet, så att de kan utföra arbetet enligt villkoren.

Vi behöver veta vem du är

För att använda e-tjänsten nedan behöver du legitimera dig. Kommunen kan då vara säker på vem som har lämnat uppgifterna och på att vi ger återkoppling till rätt person. Du legitimerar dig genom att logga in med bank-id eller motsvarande.

Om du inte har bank-id och behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.