• Halmstads webbplatser

Om e-legitimation

För att legitimera dig på internet använder du e-legitimation. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel Bank-id, kan du på ett säkert sätt.

Med e-legitimation kan du logga in på kommunens e-tjänster och skriva under och skicka in bland annat din ansökan om förskola eller ditt bygglov. Du kan även uträtta dina ärenden över internet hos andra myndigheter, banker och företag.

Du kan använda samma e-legitimation för många tjänster på internet oavsett vilken kommun, myndighet eller företag som erbjuder tjänsten.

Bank-id din elektroniska id-handling

Med Bank-id kan du identifiera dig digitalt. Det gör du till exempel när du swishar, handlar online, loggar in på din internetbank, deklarerar eller loggar in hos en myndighet.

Bank-id används hos de flesta myndigheter, kommuner, banker och i många andra tjänster.

Du kan ha Bank-id i din mobil, på din dator eller på ditt bankkort.

För att kunna skaffa ett Bank-id måste du ha ett svenskt personnummer och vara kund i någon av de banker som ger ut Bank-id. Åldersgränsen bestämmer bankerna själva, men vanligast är att du ska ha fyllt antingen 13 eller 18 år. Omyndiga måste alltid ha målsmans godkännande.

Så här ansöker du om e-legitimation

Mer information om hur du ansöker, säkerhet och hur du spärrar din e-legitimation finns på utgivarnas webbplatser. Du ansöker om mobilt bank-id eller bank-id hos den bank där du är kund.

Så här spärrar du din e-legitimation

Om du förlorat din e-legitimation eller misstänker att den på något sätt missbrukas ska du omedelbart spärra den. Det gör du hos den utgivare som utfärdat e-legitimationen. Du som har Mobilt Bank-id eller Bank-id kontaktar den bank som du skaffade e-legitimationen hos.

Företag och organisationer

Företag och organisationer kan ansöka digitalt med en så kallad tjänstelegitimation. En person som använder en e-tjänstelegitimation identifieras med hjälp av organisationsnumret för den organisation som personen företräder i kombination med ett unikt nummer (exempelvis anställningsnummer).

Det finns flera utfärdare av e-legitimationer. Här är några exempel: