• Halmstads webbplatser

Självservice inom kommun och politik

Du kan begära att få information om hur dina personuppgifter hanteras inom kommunen eller ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige. Här hittar du självservice som rör kommun och politik.