• Halmstads webbplatser

Visselblåsning – gör en anmälan om missförhållande

Visselblåsningsfunktionen ska användas om du misstänker att en person i ledande befattning inom Halmstads kommun har begått ett allvarligt fel.

Innan du anmäler

Kommunens visselblåsarfunktion är till för dig som har en arbetsrelation till kommunen.

E-tjänst – anmäl ett missförhållande

Visselblåsarfunktionen gäller för kommunens förvaltningar och de bolag som har fler än 50 medarbetare: HFAB, HEM, Hallands Hamnar AB och LBVA.

Nedan länk leder till ett externt företag och din identitet hålls hemlig. Du kan lämna din rapport skriftligt, via telefon eller boka ett fysiskt möte.

Tänk på att innehållet i din anmälan kan lämnas ut och bli offentligt. Du som anmälare förblir dock anonym mot Halmstads kommunkoncern.

Anmäl ett missförhållande via visselblåsarfunktion

Efter anmälan

Anmälningarna går till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag till vidare hantering. De kan vid behov också göra en utredning.

Om du har valt att lämna dina kontaktuppgifter kommer du att få en återkoppling från företaget inom sju dagar.

Ärenden som inte är visselblåsning skickas vidare

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas, men som inte kvalificerar sig för extern utredning. Tipset skickas till då till utsedd representantgrupp på Halmstads kommun för vidare hantering och eventuella åtgärder.

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas vidare till berörd förvaltning eller bolag för kännedom.

Tips som inte är visseblåsning omfattas inte av visselblåsarlagen och blir därmed allmän handling när de skickas för vidare handläggning i respektive verksamhet.