• Halmstads webbplatser

Allmänhetens fråga

Du som är privatperson och folkbokförd i Halmstads kommun kan ställa en fråga under allmänhetens frågestund under kommunfullmäktiges sammanträde.

För att frågan ska tas upp måste den vara en övergripande och kommunal fråga. Den ska ligga inom kommunfullmäktiges verksamhetsområde och vara undertecknad. En fråga kan framföras muntligt av frågeställaren vid ett fullmäktigesammanträde under punkten “Allmänhetens frågestund” eller läsas upp av en fullmäktigeledamot innan den besvaras. Du kan ta del svaret av via kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt på webbplatsen eller som åhörare på plats vid mötet.

Så här gör du

  • Ställ en konkret fråga om något inom kommunfullmäktiges verksamhetsområde.
  • Ange endast en frågeställning per inlämnad fråga.
  • Skriv ditt fullständiga namn.

Logga in med ditt bank-ID

När du vill ställa en fråga loggar du in med ditt bank-ID för att göra det via tjänsten.

Ställ fråga till kommunfullmäktige

Vad händer sedan?

  • Du blir sedan kontaktad av en tjänsteperson på kommunkansliet.
  • Du kan själv ställa din fråga eller låta fullmäktiges ordförande läsa upp den.
  • Frågan besvaras av en politiker under allmänhetens frågestund som inleder varje fullmäktigesammanträde.
  • Efter att frågan tagits upp så får du också ett skriftligt svar.

Ställ din fråga via brev

Lämna in ditt brev i rådhusets reception eller skicka det till:

Kommunfullmäktige
Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad
kommunfullmaktige@halmstad.se

Glöm inte att underteckna med ditt namn.

Om du inte vill ställa frågan till kommunfullmäktige, går det bra att kontakta en enskild politiker i Halmstads kommun via e-post (namn.efternamn@halmstad.se) eller telefon. Om du vet vilken nämnd som har hand om frågan, kan du kontakta ordföranden eller vice ordföranden i nämnden.