• Halmstads webbplatser

Förtroendevald i KF – lämna interpellation eller enkel fråga

Här kan du som förtroendevald ledamot i kommunfullmäktige lämna in en interpellation eller enkel fråga.

En interpellation eller enkel fråga ska vara inskickad senast tio (10) dagar före den sammanträdesdag då den ska ställas. Lämna in via nedan e-tjänst:

Lämna interpellation eller enkel fråga – e-tjänst

Om du saknar e-legitimation

Denna e-tjänst kräver e-legitimation (bank-ID). Saknar du e-legitimation så kan du lämna in din fråga kommunstyrelsens kansli.