• Halmstads webbplatser

Faktura – registrera företag för e-faktura

Om ditt företag får pappersfakturor från kommunen kan ni registrera er för e-faktura här.

Så registrerar du er som e-fakturakund hos kommunen

Säkerställ att ni anslutna till Peppolnätverket:

Anslut företaget till Peppol

Ta fram följande uppgifter:

  • Fakturautställare (förvaltning eller bolag – se pappersfakturan)
  • Organisationsnummer
  • Kundnummer (se pappersfakturan)
  • Peppol-id

Gå till kommunens kundportal och logga in med bank-id.

Logga in i kommunens kundportal

Välj utställare (förvaltning eller bolag) och ange ert organisationsnummer.

Nu ser du en lista över kundnummer som ni har registrerade hos kommunen och vilka Peppol-ID som är kopplade till dessa. Titta om ert kundnummer från pappersfakturan finns med i kolumnen "ID".

  • Om Peppol-ID:t inte stämmer, kan du korrigera det här.
  • Om Peppol-ID saknas, klicka på "Lägg till kund". Ange ert kundnummer från pappersfakturan och ert Peppol-ID.