• Halmstads webbplatser

Förtroendevald – avsäg dina kommunala uppdrag

Här kan du som är politiskt förtroendevald avsäga dig dina kommunala uppdrag.

I e-tjänsten anger du vilket parti du tillhör och vilka uppdrag du vill avsäga dig ifrån. Denna e-tjänst kräver e-legitimation.

För att ditt ärende ska kunna behandlas vid närmast följande sammanträde behöver ärendet ha inkommit minst 10 dagar före sammanträdesdagen.

Inkommer ärendet senare kommer ärendet att tas upp vid sammanträdet som följer därefter.

Avsäg dig dina kommunala uppdrag