• Halmstads webbplatser

Radonmätning – se värden i gjorda mätningar

Via kommunes register kan du få fram radonvärden på små- och flerbostadshus samt förskolor, skolor och gymnasium.

Tjänsten visar mätningar som har rapporterats till Halmstads kommun. Om du inte hittar din fastighet i registret betyder det att kommunen inte har några mätningar registrerade.

Se radonmätningar i Halmstads kommun

Hittar du inte din mätning?

Om du vet att mätningar har gjorts i dina fastigheter men inte hittar resultaten i registret så kan du kontakta det mätlaboratorium som du anlitade. Om det var en tidigare ägare av fastigheten som genomförde mätningarna, kontakta i så fall den personen eftersom laboratoriet endast lämnar ut resultaten till beställaren. Kommunen har inte heller rätt att kräva ut resultat från mätlaboratorierna.

Gamla mätningar behöver göras om

Är en mätning mer än tio år bör den göras om då förhållandena i bygganden kan vara förändrade, exempelvis sprickor i grunden, ändrad ventilation eller uppvärmning.