Miljö, hälsa och livsmedel – följ ditt ärende

Här kan du följa ditt ärende och ta del av beslut i miljö-, hälso- och livsmedelsfrågor.

Följ ditt ärende

Du ska ha fått ett meddelande av oss att du har ett pågående ärende.

Du måste logga in med en e-legitimation.