Ta hand om toalettavfall på egen hand – gör ansökan

Här ansöker du om att få ta hand om ditt eget toalettavfall. Det kan bland annat handla om mulltoa, utedass eller multrum.

Den som äger en fastighet där avfall finns och planerar att kompostera eller på annat sätt återvinna eller avlägsna annat hushållsavfall än trädgårdsavfall, ska anmäla detta till kommunen.

Ansök om eget omhändertagande av toalettavfall