Uppehåll i hämtning av avfall vid permanentbostad eller fritidshus – ansökan

Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning av avfall vid permanentbostad eller fritidshus.

Ansök om uppehåll i sophämtning