Permanent uppehåll av sophämtning – ansökan

Här kan du ansöka om permanent uppehåll av sophämtning (befrielse från).

Ansök om permanent uppehåll av sophämtning