Kompostering av matavfall – anmälan

Här kan du anmäla kompostering av matavfall.

Anmälan ska innehålla:

  • en kopia av servitut (om anläggningen placeras utanför din fastighet)
  • en situationsplan (i något av följande format: png, pdf, jpeg eller jpg)
  • en fullmakt om du är en entreprenör eller en av flera fastighetsägare
Anmäl kompostering av matavfall