Nyheter

Här kan du läsa våra senaste nyheter.

 • Barn och utbildning

  Nya elevområden i kommunen underlättar för placering i närmaste skola

  Vid onsdagens sammanträde beslutade barn- och ungdomsnämnden att godkänna en nyetablering av en enskild förskola, ett nytt sätt att fördela resurserna inom verksamheten och att minska på antalet skolo...
 • Trafik och infrastruktur

  Flygövning över Halmstad 21–24 oktober

  Försvarets luftförsvarsövning kommer märkas dygnet runt med stundtals höga bullernivåer.
 • Kommun och politik

  25-årsgåva även till daglig verksamhet

  Kommunstyrelsens personal- och ledningsgrupp beslutade den 19 oktober att minnesgåvor ska delas ut till deltagare inom daglig verksamhet. I likhet med övriga kommunanställda, kommer tjänstgörande inom...
 • Kommun och politik

  Plan för att förebygga olyckor

  Varje kommun måste ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott tog under tisdagen den 19 oktober del av kommunens uppdaterade handlingsprogram som ben...
 • Kommun och politik

  380 miljoner till nya Östergårdsskolan

  Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade den 19 oktober att godkänna fastighetsnämndens begäran om 380 miljoner kronor för att gå vidare med projekteringen av nya Östergårdsskolan.
 • Halmstad växer

  Ny förskola i Ranagård beviljas tilläggsanslag

  Byggnationen av Albinsro förskola i det nya bostadsområdet Ranagård får tilläggsanslag för att säkerställa att skolan blir färdigbyggt och redo för verksamhet 2023.
 • Företagare

  Företagsetableringar i Fyllinge och Getinge

  Utskottet beslutade även att teckna reservationsavtal för etableringar i Fyllinge och Getinge.
 • Kommun och politik

  Negativt planbesked i Fyllebro

  En sökande har begärt om planbesked för fastigheten Fyllinge 7:12. Önskemålet från fastighetsägaren är att pröva bostads- och industriändamål på fastigheten, som idag inte är planlagd. Samhällsbyggnad...
 • Kommun och politik

  Detaljplan för fler bostäder i Haverdal på granskning

  För att möjliggöra en förtätning med bostäder i Haverdal har ett förslag på ny detaljplan arbetats fram.
 • Kommun och politik

  Detaljplaner i Snöstorp och Marbäck på samråd

  På tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att två detaljplaner ska ut på samråd.