Nyheter

Här kan du läsa våra senaste nyheter.

 • Kommun och politik

  Positiv ekonomisk prognos i oroliga tider

  Halmstads kommun har stängt böckerna för årets första halva. I delårsbokslutet framgår att det finns en god ekonomisk grund att stå på, även i oroliga tider.
 • Halmstad växer

  Detaljplan för fler campingplatser antas

  Förslaget om ändring av detaljplan för en utökning av Gullbrannagårdens camping, konferens- och lägergårdsverksamhet antas efter beslut i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 27 september.
 • Halmstad växer

  Positivt planbesked för hyresrätter i Gullbrandstorp

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott lämnade den 27 september positivt planbesked för 24 nya hyreslägenheter i Gullbrandstorp.
 • Halmstad växer

  Detaljplan för Vallåsskolan ut på samråd

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 27 september att samråd ska ske för kvarteret Valnöten, som rymmer Vallåskolan.
 • Halmstad växer

  Detaljplan för bostäder i Simlångsdalen på granskning

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 27 september att detaljplanen för Breared 2:15 m.fl. ska ut på granskning för att sakägare och berörda intressenter lämna synpunkter.
 • Halmstad växer

  Ny strukturplan för Högalund

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände den 27 september strukturplanen för Högalund, norr om Sofieberg. Beslutet innebär att det nu finns en tydligare målbild för området, vilket betyder at...
 • Halmstad växer

  Detaljplan för hotellutbyggnad ut på samråd

  En ny detaljplan för Vindbryggan 3 ska möjliggöra för utökad hotellverksamhet och för gammalt att möta nytt. Detaljplanen skickas nu ut på samråd efter beslut i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskot...
 • Halmstad växer

  Plan för ny skola i Snöstorp på granskning

  Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 27 september att granskning ska ske för del av Snöstorp 19:199. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny skola i Snöstorp, Stenalyckan.
 • Halmstad växer

  Reservation i Kistinge industriområde

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 27 september att godkänna ett reservationsavtal för fastigheten Fyllinge 20:483.
 • Trafik och infrastruktur

  Fler turer med Markarydsbussen ska underlätta pendling

  Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott vill att Halmstads kommun är med och delfinansierar det treåriga projektet känt som ”Markarydsbussen”. Fler bussturer ska ge bättre möjligheter för både ...