Valborg

Valborg firas traditionsenligt i Norre katts park i Halmstad.

Firandet brukar innehålla musik, körsång och vårtal. Det avslutas med båltändning och fackelparad i Nissan av Halmstad Kanotklubb.

Fackelparad av Halmstad kanotklubb som tänder valborgsmässobålet på Nissan. Bild: Patrik Leonardsson

Fackelparad av Halmstad kanotklubb som tänder Valborgsmässobålet på Nissan. Bild: Patrik Leonardsson